Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Điều kiện để nghỉ hưu theo nghị định 108/2014/ NĐ - CP

  • 05/09/2015
  • Nguyễn Ngọc Ánh
  • Thời gian tôi công tác 1982 đến năm 2015 là 33 năm công tác liên tục; tôi sinh 5/1960 đến tháng 5/2015 là tròn 55 tuổi; thời gian làm việc ở khu vực bình thường hệ số 0,5. vậy tôi muốn về nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014 của Chính phủ quy định được không?


   Trả lời:

  Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới công ty Luật Minh Gia! Yêu cầu của anh được tư vấn như sau:

  Để được hưởng chế độ hưu trí theo nghị định 108/2014/ NĐ – CP thì cần đáp ứng đủ 3 điều kiện sau:

  Thứ nhất, anh phải thuộc các đối tượng quy định tại điều 2 nghị định 108/2014/NĐ – CP như sau:

  “ Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã;

  2. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;ng xác định thời hạn quy định tại Nghị định số Nghị định 68/2000/NĐ - CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và theo các quy định khác của pháp luật.

  4. Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu (không bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động).

  5. Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước.

  6. Người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao tại các hội”.


  Anh phải thuộc một trong các đối tượng sau thì anh mới được xem xét để được nghỉ hưu theo nghị định 108/2014/ NĐ- CP. Do anh không trình bày công việc hiện tại nên chúng tôi không tư vấn cụ thể cho anh trong trường hợp anh, đề nghị anh đối chiếu để tìm câu trả lời cho riêng mình”.

  Thứ hai, anh tiếp tục phải thuộc đối tượng tinh giảm biên chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định trên. Anh cung cấp quá ít thông tin nên chúng tôi không đủ căn cứ để tư vấn cụ thể cho anh. Anh theo dõi điều 6 Nghị định 108/2014 để xác định xem mình có đủ điều kiện thứ hai trên đây không?

  Thứ ba, anh phải đáp ứng điều kiện quy định  tại khoản 2 Điều 8 nghị định 108/2014/ NĐ – CP quy định về chính sách về hưu trước tuổi như sau:

  “ ...

  2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội”.
   
  Theo như anh trình bày, thì trường hợp của anh tính tới 5/2015 anh đủ 55 tuổi; có 33 năm đóng bảo hiểm xã hội đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014 NĐ - CP.

  Vậy, cần phải đáp ứng cả 3 điều kiện trên thì anh mới được nghỉ hưu theo nghị định 108/2014. Với những tình tiết trên, chúng tôi chưa khẳng định chắc chắn anh có được hưởng hay không nên không đưa ra kết luận cho anh được.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện để nghỉ hưu theo nghị định 108/2014/ NĐ - CP. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!
  Luật gia Nguyễn. N. Ánh – Công ty Luật Minh Gia.

    Hotline: 1900.6169