Luật sư Trần Khánh Thương

Đi làm khi chưa hết thời gian nghỉ thai sản hưởng chế độ gì?

Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về chế độ thai sản? Điều kiện, mức hưởng chế độ thai sản? Lao động nữ được nghỉ hưởng chế độ thai sản bao lâu? Trường hợp người lao động đi làm khi chưa hết thời gian nghỉ thai sản thì giải quyết như thế nào?

1. Luật sư tư vấn chế độ thai sản

Bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách quan trọng của an sinh xã hội được Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Bảo hiểm xã hội giúp người lao động được bù đắp phần thu nhập bị mất hoặc bị giảm sút trong quá trình lao động, nhằm đảm bảo các quyền của người được hưởng khi gặp rủi ro trong cuộc sống. Trong đó, bảo hiểm thai sản là một trong những chế độ của bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bảo hiểm thai sản ngoài chức năng đảm bảo thu nhập cho người lao động khi công việc tạm thời bị gián đoạn thì nó còn góp phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khoẻ người mẹ và đảm bảo quyền được chăm sóc của trẻ em.

Trường hợp bạn gặp vướng mắc trong việc xác định điều kiện, mức hưởng, thời gian hưởng chế độ thai sản hoặc các vấn đề khác liên quan lĩnh vực bảo hiểm xã hội, lao động thì bạn có thể liên hệ đến Luật Minh Gia để được chúng tôi hỗ trợ.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo nội dung mà Luật Minh Gia phân tích dưới đây về lao động nữ đi làm khi chưa hết thời gian nghỉ thai sản.

2. Lao động nữ đi làm khi chưa hết thời gian nghỉ thai sản

Câu hỏi:

Nhờ luật sư giải đáp giúp về việc đi làm sớm sau khi sinh con như sau: Tôi nghỉ hưởng chế độ thai sản 6 tháng nhưng nay tôi muốn đi làm sớm như vậy thủ tục như thế nào và sao này tôi có được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức không thưa luật sư. Cám ơn luật sư

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

- Quy định về việc đi làm lại sau thai sản

Căn cứ tại Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Điều 40. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;

b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

2. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này”.

>> Tư vấn quy định về đi làm lại sau thai sản, gọi: 1900.6169

Theo quy định trên, lao động nữ đã nghỉ hưởng chế độ từ 04 tháng trở lên sẽ được đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản nếu người sử dụng lao động đồng ý. Khi đó, người lao động sẽ được hưởng lương từ công ty và vẫn được hưởng chế độ thai sản.

- Chế độ nghỉ dưỡng sức sau thai sản

Tại Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản như sau:

Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Căn cứ theo quy định trên, lao động nữ muốn được hưởng chế độ dưỡng sức; phục hồi sức khỏe sau thai sản thì phải quay lại làm việc ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản và trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức; phục hồi sức khỏe.

Theo như thông tin mà bạn cung cấp; bạn muốn đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản mà chế độ dưỡng sức sau sinh chỉ áp dụng tại thời điểm sau khi nghỉ hết thời gian hưởng chế độ thai sản. Vì vậy, bạn không được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí