Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa hết nhiệm kỳ có được tiếp tục ký hợp đồng lao động

  • 22/09/2015
  • Lê Thị Thanh Quỳnh
  • Chào luật sư, Tôi là Phó chủ tịch HDQT kiêm kế toán trưởng cty cổ phần 100% vốn cổ đông nhiệm kỳ( 2013-2017)quyết định do chủ tịch HDQT ký, nhưng tôi được nghỉ hưu từ 1/8/2015.Vì nhiệm kỳ chưa kết thúc tôi vẫn làm tiếp nhiêm vụ của mình.vậy có phải ký hợp đồng lao động không? Và hợp đồng này do ai trực tiếp ký với tôi. Xin cảm ơn


  Chào bác!

  Cảm ơn bác đã tin tưởng và lựa chọn Luật Minh Gia. Đối với trường hợp của bác, tôi tư vấn như sau:

  Điểm i khoản 2 điều 149 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị công ty cổ phần như sau:

  i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

  Như vậy, Đối với trường hợp của bác công ty bác là công ty cổ phần 100% vốn cổ đông, căn cứ theo quy định nêu trên ,do vậy việc bác sắp về hưu nhưng chưa hết nhiệm kỳ và muốn ký tiếp hợp đồng lao động với công ty hoàn toàn không vi phạm quy định của pháp luật, việc bác muốn ký tiếp hợp đồng lao động và tiếp tục làm hết nhiệm kỳ với chức danh phó chủ tịch hội đồng quản trị sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và nếu thông qua Hội đồng quản trị sẽ ký hợp đồng với bác.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa hết nhiệm kỳ có được tiếp tục ký hợp đồng lao động. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!
  CV Lê Yến- Công ty Luật Minh Gia.

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn ×