Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Đền bù chi phí đào tạo khi người sử dụng lao động chấm dứt HĐ.

  • 19/04/2016
  • Trần Kim Khánh
  • Luật sư tư vấn miễn phí qua email trường hợp về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động và vấn đề về bồi thường chi phí đào tạo. Người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng thì người lao động có phải hoàn trả chi phí đào tạo.


  Câu hỏi tư vấn: Tôi đã ký hợp đồng đào tạo với công ty với điều kiện phải làm việc cho công ty trong vòng 3 năm, và một hợp đồng lao động có thời hạn 3 năm. Trong hợp đồng lao động có ghi rõ là làm việc theo ca từ 6:00-14:00 và 14:00-22:00, 2 tuần đổi ca 1 lần. Tuy nhiên sau khi kết thúc thời gian đào tạo và tiến hành công việc, công ty yêu cầu tôi phải làm thêm giờ và thường xuyên phải đổi ca liên tục, có khi tôi chỉ nghỉ chuyển ca đươc 8 tiếng. Sau một thời gian làm việc được 1 năm tôi thấy sức khỏe và thời gian nghỉ ngơi không đảm bảo nên tôi không đồng ý làm thêm giờ hay chuyển ca liên tục và công ty quy cho tôi là vi phạm nội quy của công ty vì trong nội quy của công ty có ghi rõ công ty được phép yêu cầu người lao động ở lại làm thêm giờ. Bây giờ nếu tôi vi phạm thì công ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động. Vậy luật sư cho tôi hỏi ở trường hợp của tôi, nếu công ty chấm dứt hợp đồng lao động như vậy thì tôi có phải đền bù chi phí đào tạo không?

  Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, công ty tư vấn như sau:

  Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012 có quy định về thơi gian làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần.

  Bộ luật lao động cho phép người sử dụng lao động được đăng ký nội quy quy định cụ thể về thời gian làm việc, nghỉ ngơi của người lao động nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

  Khoản 2 Điều 106 Bộ luật lao động 2012 thì khi làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và phải đảm bảo số giờ làm thêm theo quy định “Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm. Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ”.

  Bạn căn cứ vào quy định của pháp luật, xem xét xem công ty thực hiện có đúng quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi hay không. Công ty có thể yêu cầu người lao động làm thêm giờ nhưng phải được sự đồng ý của người lao động và số giờ làm thêm phải không được trái quy định của pháp luật. Nếu công ty yêu cầu người lao động làm việc quá thời gian so với quy định bạn có quyền viết đơn khiếu nại đến công ty.

  Trường hợp công ty căn cứ vào lý do trên (nếu thời giờ làm thêm không đúng pháp luật) để chấm dứt hợp đồng với bạn là không có căn cứ. Bạn có quyền khiếu nại trong trường hợp trên nếu vẫn muốn tiếp tục làm việc tại công ty. Trường hợp bạn không muốn tiếp tục làm việc thì có quyền yêu cầu công ty bồi thường chấm dứt hợp đồng và bạn cũng không phải bồi thường chi phí đào tạo.

  Điều 43 Bộ luật lao động chỉ quy định người lao động phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, không có quy định về trách nhiệm hoàn trả chi phí này khi người sử dụng lao động chấm dứt với hợp đồng với người lao động. Vì vậy, lúc này sẽ căn cứ vào hợp đồng ký kết giữa công ty và bạn, nếu có sự thỏa thuận về hoàn trả chi phí đào tạo (không cao hơn mức luật định) thì thực hiện theo thỏa thuận.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đền bù chi phí đào tạo khi người sử dụng lao động chấm dứt HĐ.. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!
  CV: Thùy Dương - Công ty Luật Minh Gia.

    Hotline: 1900.6169