Nguyễn Kim Quý

Có việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hưởng trợ cấp cho toàn bộ thời gian hưởng?

Luật sư tư vấn về hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu người lao động có việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có được trả trợ cấp cho toàn bộ thời gian hưởng?

Nội dung tư vấn: Em có chút thắc mắc về bảo hiểm thất nghiệp mong anh/chị giải đáp giúp ạ. Trước đây em có làm ở công ty và có tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Đến ngày 14/9/2019 em có hết hạn và chấp dứt hợp đồng làm việc với công ty, và đã lấy quyết định chấm dứt hợp đồng và sổ bảo hiểm xã hội. Quá trình đóng bảo hiểm xã hội của em được 1 năm 1 tháng. Hiện tại em vẫn chưa có việc làm và chưa nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp. Vậy anh/chị cho em hỏi bây giờ em nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp, xong rồi đến ngày 15/12 (tức là đã quá 3 tháng thất nghiệp) em tìm được công việc mới và tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp của 3 tháng trước đấy không ạ? Mong anh/chị giải đáp thắc mắc giúp em. Em xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Bạn nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đến ngày 15/12, bạn tìm được công việc mới và tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì đây là căn cứ để chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP như sau:

"Điều 21. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

b) Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

- Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng;

- Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an

Ngày mà người lao động được xác định thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an là ngày người lao động nhập ngũ.

…”

Như vậy, khi bạn có việc làm và tiếp tục được đóng bảo hiểm thì bạn sẽ bị chấm dứt việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian hưởng còn lại của bạn sẽ được quy đổi lại về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP:

“2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các Điểm b, c, d, g và h Khoản 1 Điều này, người lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và kèm theo giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (bản chụp), trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện.

3. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l, m và n Khoản 1 Điều này thì trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động; 01 bản đến người lao động. Quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

4. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó.

5. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các Điểm b, c, h, l, m và n Khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.”

Như vậy, nếu bạn đã nộp hồ sơ ra Trung tâm Dịch vụ việc làm để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì khi bạn có việc làm thì bạn sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn sẽ không được hưởng nốt số tháng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp mà khoảng thời gian này sẽ được bảo lưu để làm căn cứ tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí