Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Cơ quan nhà nước có được ký hợp đồng lao động đối với vị trí Bảo vệ không?

  • 07/03/2020
  • Lê Văn Chức
  • Tôi là Nhân viên bảo vệ UBND huyện. Tôi đã làm việc đc hơn 6 năm từ tháng 1 năm 2013 đến bây giờ. Hiện Thủ trưởng cơ quan yêu cầu các bộ phận làm việc theo hợp đồng 68/2000 ND-CP ký lại hợp đồng mới theo nghị định số 161 NĐ-CP ngày 29.1.2018 của chính phủ sửa đổi. Tôi muốn hỏi là việc ký lại hợp đồng như vậy có đúng không?

  - Thứ 2 Tôi muốn hỏi . Là khi cơ quan ký lại hợp đồng thì Lương chúng tôi hiện là hệ số 1.86 x 1490=2774 thấp hơn mức lương tối thiểu vùng sơn la là vùng 4 là 2920 theo ND 157 năm 2017 ND CP ngày 16.11.2018. Do là thẤp hơn mức lương tối thiểu vùng cho nên chúng tôi sẽ đc hưởng mức lương là 2920 nghìn trong đó đã bao gồm BHXH 8% BHYT 1.5% và k được hưởng bất cứ khoản phụ cấp nào khác. Thì lương thực lĩnh của tôi chỉ có 2770 nghìn thôi và mức lương này là mức lương mà cả đời chúng tôi sẽ phải hưởng không được tăng bậc lương nữa và cũng không giảm chỉ ở mức 2920 nghìn đã Bao gồm các loại bảo hiểm đó ạ. Xin hỏi là cơ quan thực hiện việc ký kết hợp đồng và tiền lương như vậy là có đúng không xin cảm ơn!

  Nội dung tư vấn.  Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia. Trường hợp này, chúng tôi tư vấn như sau:

  Thứ nhất, Về việc ký lại hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP

  Tại Điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP quy định cho phép cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp được ký kết hợp đồng lao động với vị trí công việc bảo vệ. Khi hợp đồng lao động được giao kết thì hợp đồng này chịu sự điều chỉnh theo quy định của Bộ luật Lao động.

  Ngày 29/11/2018, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/01/2019 sửa đổi một số quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Trong đó, quy định không ký kết hợp đồng lao động với những người làm bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Chính phủ, Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan.

  Như vậy, từ ngày 15/01/2019 các cơ quan, đơn vị nêu trên sẽ không được ký hợp đồng lao động với người làm bảo vệ.

  Trong trường hợp của anh, hợp đồng lao động đã được ký kết từ trước ngày 15/01/2019, do vậy các nội dung của hợp đồng, bao gồm mức lương và các chế độ của người lao động vẫn được thực hiện theo đúng nội dung của hợp đồng lao động đã ký kết trước đó.

  Việc sửa đổi, bổ sung hoặc ký lại hợp đồng lao động chỉ được thực hiện theo quy định tại Điều 35 Bộ luật lao động 2012. Cụ thể:

  “Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

  1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

  2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

  3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.”

  Do đó, nếu người lao động đồng ý ký kết lại hợp đồng lao động thì các bên thực hiện giao kết hợp đồng mới. Trường hợp người lao động không đồng ý về việc sửa đổi hợp đồng thì các bên tiếp tục giữ nguyên hợp đồng lao động đã giao kết trước đó để thực hiện.

  Thứ hai, Về việc tiền lương theo quy định của Bộ luật lao động.

  Chế độ nâng lương đối với người lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2012 được thực hiện theo thỏa thuận của người lao động với người sử dụng lao động, được quy định cụ thể trong Hợp đồng lao động.

  Như vậy, những đối tượng không được ký kết hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thì việc nâng lương hoàn toàn theo thỏa thuận của các bên, mức lương được áp dụng cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

  Trân trọng!

  Phòng tư vấn lao động - Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169