LS Vy Huyền

Có hủy được sổ BHXH khi chưa chốt sổ BHXH ở công ty cũ không?

Luật sư tư vấn thủ tục hủy sổ bảo hiểm xã hội theo quy định luật bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp người lao động không chốt sổ bảo hiểm xã hội ở công ty cũ thì người lao động có được yêu cầu cơ quan bảo hiểm hủy sổ bảo hiểm xã hội không? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

1. Luật sư tư vấn hủy sổ bảo hiểm xã hội

Pháp luật về bảo hiểm xã hội quy định mỗi người lao động chỉ được cấp một số sổ bảo hiểm xã hội để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định. Vì vậy, nếu bạn có vướng mắc liên quan đến sổ bảo hiểm xã hội, bạn có thể tham khảo các quy định của luật bảo hiểm xã hội hiện hành và các văn bản hướng dẫn hoặc hỏi ý kiến luật sư chuyên môn. Trong trường hợp bạn không có thời gian tìm hiểu hoặc không có luật sư riêng, bạn hãy liên hệ tới Luật Minh Gia để được giải đáp và hướng dẫn các phương án giải quyết cụ thể.

Để được hỗ trợ, tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, bạn hãy gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169, ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tình huống mà Luật Minh Gia tư vấn dưới đât để có thêm kiến thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Hủy sổ bảo hiểm xã hội khi chưa chốt sổ BHXH ở công ty cũ

Nội dung tư vấn: Dear: các luật minh gia! Nhờ các luật sư giải đáp giúp thắc mắc về vấn đề sau: ngày trước tôi có làm ở một công ty nhưng do có một số vấn đề về gia đình nên phải nghỉ việc nhưng không làm đơn xin nghỉ.Trong thời gian tôi làm việc tại công ty tôi có đóng bảo hiểm xã hội nhưng không được biết số sổ bảo hiểm của mình.

Hỏi: Sau hai năm tôi đi làm lại tại công ty khác và muốn đóng bảo hiểm ở công ty mới này nhưng tôi muốn hủy sổ bảo hiểm cũ có được không và cần những thủ tục gì để hủy sổ cũ Tôi xin trân trọng cảm ơn các luật sư ! Xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã có tham gia đóng bảo hiểm xã hội ở công ty cũ trước khi bạn nghỉ việc và hiện tại bạn chưa làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội và chưa lấy sổ bảo hiểm công ty công ty cũ về. Hiện tại bạn đang đi làm việc tại công ty mới và bạn muốn đóng bảo hiểm tại công mới và muốn hủy sổ bảo hiểm xã hội tại công ty cũ, do đó:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4, Điều 46 của Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau: 

4. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới.

Đối với trường hợp này của bạn thì theo Khoản 4, Điều 46 của Quyết định 595/QĐ-BHXH thì theo nguyên tắc mỗi người lao động chỉ được cấp một sổ Bảo hiểm xã hội để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội và là cơ sở để giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định. Một người có từ 2 sổ Bảo hiểm xã hội trở lên sẽ phải làm thủ tục gộp thành một sổ duy nhất. 

Căn cứ theo quy định tại khoản 5, Mục I của Công văn số: 3663/BHXH-THU quy định về việc hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến gộp sổ bảo hiểm xã hội của người lao động có nhiều sổ như sau:

I. Các nguyên tắc xử lý liên quan đến gộp sổ BHXH:

5. Trường hợp NLĐ cam kết không thừa nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN thì phải trình bày rõ trong Đơn đề nghị (mẫu D01-TS). Cán bộ xử lý nghiệp vụ khóa dữ liệu quá trình đóng BHXH, BHTN bằng phương án KB, KT và lập biên bản hủy sổ tại mục “Hủy có nhiều sổ”. Đơn đề nghị của NLĐ có phê duyệt của Ban Giám đốc BHXH quận, huyện hoặc Lãnh đạo phòng Thu BHXH Thành phố để thay thế cho sổ thu hồi. Trường hợp đặc biệt phải phục hồi lại quá trình đã khóa phương án KB, KT, thì chỉ được thực hiện khi có sự phê duyệt (nơi đã khóa dữ liệu trước đây) của Ban Giám đốc BHXH quận, huyện hoặc lãnh đạo phòng chức năng của Thành phố và đúng theo quy trình phục hồi số sổ đã hủy.

Đối với trường hợp này của bạn, nếu bạn muốn làm thủ tục hủy sổ bảo hiểm xã hội thì bạn chỉ có thể làm cam kết không thừa nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội thì phải trình bày rõ trong Đơn đề nghị (mẫu D01-TS). Tuy nhiên, bạn có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội 2 năm tại công ty cũ do đó không có căn cứ để hủy sổ Bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 5, Mục I của Công văn 3663/BHXH-THU  Đối với trường hợp này bạn chỉ có thể lên công ty cũ bạn làm việc để làm thủ tục chốt sổ và lấy sổ bảo hiểm xã hội. Còn trong thời bạn chưa chốt sổ hoặc lấy được sổ bảo hiểm ở công ty cũ mà bạn muốn tham gia đóng bảo hiểm hiểm xã hội ở công ty mới thì bạn có thể liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để biết mã số trên sổ bảo hiểm xã hội của bạn để công ty mới tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội cho bạn.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn