Tuấn Luật sư

Chế độ về hưu trước tuổi cho người lao động trong Công ty cổ phần?

Chào luật sư, Tôi sinh năm 1969 làm việc tại công ty cổ phần dược phẩm được 21 năm và 8 tháng cuối năm nay tôi muốn về hưu trước tuổi thì chế độ hưởng lương hưu như thế nào? Quy định về trường hợp của tôi thế nào? Xin luật sư tư vấn cho tôi. Xin trân thành cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bác đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bác, chúng tôi tư vấn như sau:

Trước  hết, xét về điều kiện của bác:

Độ tuổi: 46 tuổi

Thời gian đóng BHXH: 21 năm 8 tháng, được làm tròn 22 năm.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2006, về điều kiện nghỉ hưu trước tuổi cho người lao động:

Điều 51.Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành. 


Theo đó, để có thể được về hưu trước tuổi quy định, người lao động phải có điều kiện về

+ Suy giảm khả năng lao động >61%,

+ Có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 trở lên

+ Nam từ đủ 50 tuổi trở lên, nữ từ đủ 45 tuổi trở lên

Nếu điều kiện lao động là làm nghề nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thì không căn cứ vào độ tuổi.

Do bác cung cấp thông tin còn thiếu, nên chúng tôi chưa thể tư vấn cụ thể bác có được về hưu trước tuổi hay không, bác có thể xem những điều kiện về nghỉ hưu trước tuổi theo căn cứ trên để áp dụng vào bản thân xem có đủ điều kiện về hưu trước tuổi hay không.

Giả sử, bác đủ điều kiện về hưu trước tuổi thì bác sẽ được hưởng chế độ:

Điều 52.Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.  


Mức hưởng của bác nếu đủ điều kiện = 45% + 14% - 9%= 50% Bình quân tiền lương đóng BHXH.

Tóm lại, bác cần xem lại điều kiện của bản thân: về suy giảm khả năng lao động, điều kiện làm việc để xét xem có được về hưu trước tuổi hay không. 

Trân trọng
C.V Hoàng Ngàn. Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí