Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Chế độ ưu đãi trong giáo dục dành cho con thương binh

  • 05/03/2019
  • Nguyễn Thu Trang
  • Tôi là con thương binh 4/4,tôi học Điều Dưỡng tại trường y tế hệ trung cấp và đã ra trường. Trong 2 năm trung cấp này tôi được hưởng đầy đủ chế độ dành cho con thương binh. Giờ tôi đang học Kế toán hệ đại học tại một trường đại học khác. Vậy cho tôi hỏi tôi có tiếp tục được hưởng chế độ miễn giảm dành cho con thương binh nữa không ? Và nếu không thì tôi có thể được hưởng khoản trợ cấp nào khác nữa không ?

   
  Nội dung tư vấn: Cảm ơn chị đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Đối với vấn đề của chị chúng tôi tư vấn như sau:

  Theo khoản 1 mục I thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20-11-2006 của “Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục - đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ”, các đối tượng được nhận ưu đãi bao gồm:

   “- Con của người có công với cách mạng quy định tại điểm b khoản 1 Mục I (sau đây gọi chung là học sinh thuộc diện ưu đãi) đang học ở các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục).

  -  Người có công với cách mạng và con của họ quy định tại điểm a, b khoản 1 Mục I (sau đây gọi chung là học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi) theo học hệ chính quy tập trung có khóa học từ 1 năm trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo); học liên tục lên trình độ đào tạo cao hơn gồm: trung cấp lên cao đẳng; cao đẳng lên đại học.”
   
  Theo khoản 3 điều 6 nghị định 31/2013 NĐ-CP về : “Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng”:

   “Không áp dụng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với con của người có công với cách mạng từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học trong những trường hợp sau:

  a) Không tiếp tục đi học ngay sau khi kết thúc bậc học phổ thông;

  b) Đã hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng trong thời gian theo học tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học;

  c) Đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng trong thời gian theo học tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học mà thôi học hoặc bị buộc thôi học”.
   
  Khoản 1 điều 1 thông tư số 16/2014/TT- BLĐTBXH, đã nói rõ hơn về vấn đề này:

  “Không áp dụng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với con của người có có công trong các trường hợp sau:

  a) Đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng tại một cơ sở giáo dục mà đồng thời theo học tại một cơ sở giáo dục khác hoặc học chuyên ngành khác, khoa khác, trình độ khác tại cơ sở giáo dục đó;

  b) Đã hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng tại một cơ sở giáo dục mà tiếp tục theo học tại một cơ sở giáo dục khác hoặc học chuyên ngành khác, khoa khác, trình độ khác tại cơ sở giáo dục đó (kể cả học liên thông);

  c) Đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng tại một cơ sở giáo dục mà thôi học hoặc bị buộc thôi học."

   
  Như chị đã nói rằng, hai năm học trung cấp của chị đã hưởng đầy đủ các chế độ dành cho con thương binh. Như vậy, theo qui định của pháp luật thì việc chị theo học tại 1 cơ sở giáo dục khác thì chị sẽ không được hưởng chế độ dành cho con thương binh nữa. Ngoài ra cũng không được hưởng thêm các chế độ nào khác. 
   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Chế độ ưu đãi trong giáo dục dành cho con thương binh . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được tư vấn.

  Trân trọng
  CV. Huyền Trang  - Công ty Luật Minh Gia. 

    Hotline: 1900.6169