Tuấn Luật sư

Chế độ cho học viên học nghề

Theo quy định của pháp luật lao động ngoài quan hệ làm việc theo các loại hợp đồng lao động như hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động không xác định thời hạn… thì cũng có một số trường hợp phát sinh liên quan đến hợp đồng học nghề, tập nghề.

1. Luật sư tư vấn pháp luật lao động

Hợp đồng học nghề, tập nghề cũng là một loại hợp đồng thường phát sinh trong quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Nhiều người sử dụng lao động có nhu cầu giao kết hợp đồng học nghề, tập nghề nhưng chưa nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến loại hợp đồng này dẫn đến việc giao kết hợp đồng có nhiều nội dung không phù hợp gây ra khó khăn cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu cụ thể các nội dung liên quan đến hợp đồng học nghề, tập nghề bạn có thể thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia qua các hình thức như gửi Email tư vấn hoặc gọi tới số Hotline 1900.6169 để được chúng tôi hỗ trợ tư vấn cụ thể trường hợp của mình.

Hoặc bạn có thể tham khảo nội dung liên quan đến hợp đồng học nghề, tập nghề chúng tôi tư vấn dưới đây:

2. Chế độ cho học viên học nghề

Câu hỏi: Hiện tại công ty em đang cần một lượng lớn công nhân may có tay nghề nhưng thị trường không đáp ứng được, nên công ty muốn nhận học viên đào tạo tại công ty. Công ty muốn soạn thảo hợp đồng học nghề, nhưng không biết rõ thời gian tối đa học nghề là bao lâu? và mức lương tối thiểu áp dụng là bao nhiêu? Cũng như các chế độ mà học viên cần có?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp bạn thắc mắc, chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, Theo Luật Dạy nghề 2006, thì:

Điều 35. Hợp đồng học nghề

1. Hợp đồng học nghề là sự thoả thuận về quyền và nghĩa vụ giữa người đứng đầu cơ sở dạy nghề với người học nghề.

2. Hợp đồng học nghề phải được giao kết bằng văn bản trong các trường hợp sau đây:

a) Doanh nghiệp tuyển người vào học nghề để làm việc cho doanh nghiệp;

b) Học nghề tại cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Hợp đồng học nghề được giao kết bằng lời nói hoặc bằng văn bản trong các trường hợp sau đây:

a) Truyền nghề;

b) Kèm cặp nghề tại doanh nghiệp.

4. Hợp đồng học nghề được giao kết trực tiếp giữa người đứng đầu cơ sở dạy nghề với người học nghề. Trường hợp giao kết bằng văn bản thì hợp đồng học nghề được lập thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Đối với trường hợp công ty bạn, việc giao kết hợp đồng học nghề với người học nghề cần phải thực hiện bằng văn bản, và có các nội dung:

+  Tên nghề học, kỹ năng nghề đạt được;

+ Nơi học và nơi thực tập;

+ Thời gian hoàn thành khoá học;

+ Mức học phí và phương thức thanh toán học phí;

+ Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng;

+ Các thoả thuận khác không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

+ Cam kết của người học nghề về thời hạn làm việc chodoanh nghiệp;

+ Cam kết của doanh nghiệp về việc giao kết hợp đồng lao động sau khi học xong;

+ Trả công cho người học nghề trực tiếp hoặc tham gia làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp trong thời gian học nghề.

Thứ hai, Chế độ dành cho người học nghề:

+ Nếu người học nghề trực tiếp tạo ra sản phẩm trong thời gian học nghề thì được hưởng lương theo thỏa thuận của 2 bên đã được ghi trong hợp đồng học nghề.

+ Trường hợp phía công ty bạn chấm dứt hợp đồng học nghề trước thời hạn thì phải bồi hoàn toàn bộ học phí, trừ trường hợp bất khả kháng.

+ Nếu người học nghề chấm dứt hợp đồng học nghề thì không được bồi hoàn học phí trừ lý do chấm dứt: thực hiện nghĩa vụ quân sự, ốm đau sẽ được trả lại học phí cho thời gian còn lại.

Thứ ba, Về thời gian học nghề sẽ phụ thuộc vào mục tiêu trình độ đào tạo nghề:

+ Mục tiêu trình độ nghề sơ cấp: Thời gian đào tạo 3 tháng đến dưới 1 năm

+ Mục tiêu trình độ nghề trung cấp: Thời gian đào tạo từ 1 năm đến 2 năm

+ Mục tiêu trình độ nghề cao đằng: thời gian từ 2 năm đến 3 năm

+ Daỵ nghề thường xuyên: thời gian linh hoạt, phù hợp với yêu cầu việc làm.

Bạn có thể căn cứ vào mục tiêu trình độ nghề đối với công việc để giao kết hợp đồng học nghề với người học nghề cho phù hợp, và mức lương phù hợp. 

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí