Tuấn Luật sư

Chế độ bảo hiểm xã hội đối với người làm việc trước năm 1995

Hỏi: Tôi sinh ngày 24/4/1970, tôi là cán bộ xã và tôi đăng ký nghĩ hưu trước tuổi vào năm 2020. Thời gian tôi tham gia công tác tư tháng 6/1998 đến tháng 6/2004 giữ chức vụ Chủ tịch Hội phụ nữ xã, tư 6/2004 đến tháng 9/2009 tôi giữ chức vụ phó chủ tịch UBND xã, từ năm 2009 đến nay tôi giữ chức vụ là Chủ tịch MTTQ cho đến nay, nhưng ở cấp xã đóng bảo hiểm bắt buộc từ tháng 6/1998 đến nay như vây tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ năm 1992 được không ? nhờ luật sư tư vấn.

Chế độ bảo hiểm xã hội đối với người làm việc trước năm 1995

Chế độ bảo hiểm xã hội đối với người làm việc trước năm 1995


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như thông tin mà chị cung cấp, năm 1998 cơ quan chị mới thực hiện chế độ đóng BHXH. Do đó, từ năm 1992 đến hết năm 1997 chị không được đóng BHXH. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định của pháp luật về BHXH, từ 1995 trở về trước, nhà nước trích một phần kinh phí vào quỹ BHXH để đóng BHXH cho những người làm việc trong đơn vị nhà nước trước năm 1995. Căn cứ:

Điều 139 – Luật bảo hiểm xã hội 2006. Quy định chuyển tiếp

3. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng trước ngày Luật này có hiệu lực thì khi chết được áp dụng chế độ tử tuất quy định tại Luật này.

4. Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nếu chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

5. Hằng năm, Nhà nước chuyển từ ngân sách một khoản kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc để bảo đảm trả đủ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995; đóng bảo hiểm xã hội cho thời gian làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đối với người quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Luật này không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về cán bộ, công chức. 

Do đó, hiện nay chị cần làm đơn yêu cầu cấp xã tính lại số năm đóng BHXH của chị theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chị. Trong trường hợp xã không giải quyết, chị có thể làm đơn khiếu nại và yêu cầu xã trả lời bằng văn bản cụ thể về việc không cộng thời gian công tác cho chị hưởng chế độ BHXH. Yêu cầu họ nêu rõ căn cứ theo quy định nào của pháp luật để ra quyết định như vậy đối với chị.

Trân trọng!
Luật gia Đào Quang Vinh - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí