LS Vy Huyền

Cách xác định thời gian làm thêm trong ngày?

Nhờ tư vấn về thời gian làm thêm trong ngày. Có nhất thiết thời gian nghỉ làm việc trong ngày là vào buổi trưa không như sau: Cơ quan em là đơn vị hành chính sự nghiệp. Cơ quan yêu cầu nhân viên A làm việc vào buổi trưa 1h (Từ 11h đến 12h), nhưng không chịu trả tiền làm thêm giờ mà chỉ cho anh nhân viên A này nghỉ về sớm vào lúc 16h chiều ngày hôm đó thay vì là 17h về, gọi là bù lại 1h của buổi trưa. Cho em hỏi cơ quan làm như vậy có đúng không? Có sai luật sử dụng lao động không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, Điều 108 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về nghỉ trong giờ làm việc

1. Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.

2. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.

3. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động.

Thời gian tối thiểu nghỉ khi làm việc liên tục 8 giờ hoặc 6 giờ 1 ngày là 30 phút. Và cũng không quy định đây là nghỉ vào buổi trưa hay thời điểm nào. Do vậy nếu thời gian từ 11h đến 12h mà sau đó nhân viên A vẫn có tối thiểu 30 phút nghỉ trưa thì vẫn không vi phạm quy định về thời giờ nghỉ ngơi trong giờ làm việc

Thứ hai, Điều 104 quy định về thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Như vậy, thời gian làm việc của nhân viên A vẫn không thay đổi, do vậy sẽ không được coi là làm thêm giờ. Tuy nhiên, cần phải bổ sung điều khoản này thành một phụ lục hợp đồng đối với A để tránh xung đột với nội dung hợp đồng sau này

 

Trân trọng.
Luật gia: Trần Hoàng Việt – Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí