LS Nguyễn Phương Lan

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần khi chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng

Luật sư tư vấn về cách tính bảo hiểm xã hội một lần khi chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng. Nội dung tư vấn như sau: Chào quý công ty. Em có 1 vấn đề muốn hỏi bên công ty mình về bảo hiểm xã hội hưởng 1 lần. Em có làm tại công ty liên doanh việt nhật. Và đóng bảo hiểm từ tháng 7/2008-12/2008 mức thuế là 20%. Lương là 856.000

Tháng 01/2009-12/2009 mức thuế 20%.lương 1.103.000

Tháng 01/2010-08/2010. Mức thuế 22% luong 1.376.000

Tháng 5/2011-09-2011 thuế 22% luong 1.700.000

Tháng 09/2011-12-2011 thuế 22% lương 2150.000

Tháng 1/2012-1/2012 thuế 24% lương là 2150.000 

Em có đầy đủ các giấy tờ thôi viêc cũng như sổ bảo hiểm xã hội. Tính tới bây giờ là hơn 3 năm em không tham gia đóng.có nhận bảo hiểm thất nghiệp 1 lần từ tháng 10-12/2010. Vậy em có thể nhận được bảo hiểm xã hội 1 lần và số tiền là bao nhiêu.kính mong quý công ty chỉ bảo cho em.

Em xin chân thành cám ơn 

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn cho công ty Luật Minh Gia chúng tôi, công ty xin được tư vấn về trường hợp này như sau:

Theo quy định tại  luật bảo hiểm xã hội 2006 về vấn đề này như sau:

Điều 56. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần 

 Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.


Như vậy, sau 12 tháng ngừng đóng Bảo hiểm xã hội bạn mới có thể nhận trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần. Mức trợ cấp Bảo hiểm xã hội 1 lần = 1,5 tháng lương bình quân đóng Bảo hiểm xã hội cho mỗi năm.

Theo Khoản 5 Điều 28 Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội quy định: nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính, từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm, từ 6 tháng đến 12 tháng tính tròn 1 năm.

Ngoài ra, theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH quy định về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế năm 2011 như sau:

 Điều 6. Tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc

1. Tiền lương do Nhà nước quy định:

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung tại thời điểm đóng.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản này bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công.

2. Tiền lương, tiền công do đơn vị quyết định.

2.1. Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do đơn vị quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc là mức tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng lao động.

Như vậy, số tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc sẽ được tính trên hợp đồng lao động nên trường hợp của chị sẽ được tính như sau:

Tháng 7/2008-12/2008 lương là 856.000 và trừ 20% đóng BHXH thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng là : ( 856000+ 856000 x 20% ) x 6 = 6163200.

Tháng 01/2009-12/2009 lương 1.103.000, trừ 20% đóng BHXH thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội 12 tháng là : ( 1103000 + 1103000 x 20%) x 12 = 15883200.

Tháng 01/2010-08/2010 lương 1.376.000, trừ 22% đóng BHXH thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội 8 tháng là : ( 1376000 + 1376000 x 22%) x 8 = 13429760.

Tháng 5/2011-09/2011 lương 1.700.000 , trừ 22% đóng BHXH thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội 5 tháng là : ( 1700000 + 1700000 x 22%) x 5 = 10370000.

Tháng 09/2011-12/2011 .lương 2150.000 trừ 22% đóng BHXH thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội 4 tháng là: ( 2150000 + 2150000 x 22%) x 4 = 10492000.

Tháng 1/2012-1/2012 lương là 2150.000  trừ 24% đóng BHXH thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội 1 tháng là : 2150000+ 2150000 x 24% = 2666000.

Tổng số lương là : 59004160.

Tổng thời gian là: 6+ 12+ 8+ 5+ 4+ 1 = 36 ( 3 năm)

Mức lương bình quân là : 59004160 : 36 = 1639004 vnđ.

Vậy nên, bảo hiểm xã hội 1 lần chị được hưởng sẽ bằng : 1639004 x 1,5 x 3 = 7375518 vnđ.

Trân trọng. 
Chuyên viên Phương Lan - Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí