Luật sư Vũ Đức Thịnh

Các trường hợp không được tăng lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Các công việc thuộc một số ngành như ngành thuế, kho bạc, hải quan,... có thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 17/2015/NĐ-CP hay không. Trường hợp này được luật sư tư vấn như sau:


Xin chào luật sư!  tôi có 1 câu hỏi về đối tượng hưởng tiền lương tăng thêm theo nghị định 17/2015, theo đó thì công việc thuộc một số ngành như ngành thuế, kho bạc, hải quan,... có thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 điều 2 hay không? (hiện tại các ngành này đang được hưởng lương hệ số 1,8). Xin trân trọng cảm ơn!

Các trường hợp không được áp dụng theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

>> Tư vấn Quy định về tăng lương qua điện thoại: 1900.6169

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP quy định về Đối tượng không áp dụng đối với Nghị định này:

“a) Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lương cơ sở theo quy định của cấp có thẩm quyền;

b) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP;

c) Hạ sĩ quan, binh sĩ nghĩa vụ thuộc Quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn thuộc Công an nhân dân hưởng phụ cấp quân hàm.”

Tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 17/2015 quy định về đối tượng áp dụng:

a) Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

b) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Luật Viên chức năm 2010;

...

d) Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam;

....”

Theo quy định trên, các công việc thuộc một số ngành như: thuế, kho bạc, hải quan là những công việc làm trong cơ quan Nhà nước và hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước. Do đó, các ngành đó sẽ thuộc đối tượng được tăng lương khi đang hưởng mức lương có hệ số dưới 2.34 theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều trên.

Trân trọng !

Luật gia: Vũ Đức Thịnh - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí