Tuấn Luật sư

Các trường hợp được tăng lương quy định tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Em chào anh/chị luật sư: Anh/chị giúp em giải đáp vướng mắc về những trường hợp được tăng lương quy định tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP của Chính Phủ như sau. Theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP v/v tăng tiền lương cho cán bộ, cc.. có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Hiện tại em đang làm việc tại Cục Thuế, và đang hưởng mức lương 2,34, em có được hưởng chính sách theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP không ạ ? quy định trường hợp của em thế nào? E xin cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn luật sư tư vấn như sau:

Theo như trình bày bạn đang làm việc tại Cục Thuế và hưởng lương hệ số 2,34 thì bạn thuộc trường hợp quy định tại điểm a, khoản 1, điều 2 Nghị định số: 17/2015/NĐ-CP quy định cụ thể  như sau:

"1. Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này, bao gồm:

a) Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008".

Do đó bạn thuộc trường hợp được tăng lương theo Nghị định này và mức tiền lương tăng thêm được quy định tại điều 3 như sau:

"1. Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này được tăng thêm tiền lương bằng 8% mức lương hiện hưởng (gồm hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh hiện hưởng nhân mức lương cơ sở), cụ thể như sau:
 

Mức tiền lương tăng thêm hàng tháng = Hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh x Mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng x 8%

 
2. Tiền lương tăng thêm tại Khoản 1 Điều này không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và tính các loại phụ cấp lương".

Hiệu lực thi hành được quy định tại Điều 5 của Nghị định 17/2015/NĐ-CP:

"1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2015.

2. Chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015".

Trân trọng!

Luật gia Việt Dũng - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí