LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Áp dụng kỷ luật sa thải có được phép giữ lương không?

Xin chào luật sư. Luật sư cho em hỏi là ề việc người sử dụng lao động có được phép giữ lương của người lao động khi áp dụng kỷ luật sa thải không? Cụ thể. Em đang làm tại 1 công ty tư doanh. Tại hóc môn, em có việc nên nghỉ 1 ngày mà không xin phép. Giờ công ty cho nghỉ việc vậy thì công nhân có được lấy lương không. Công ty hiện giờ đang con nợ tiền em của tháng trước chưa đuợc lấy hết nữa. Vậy giờ công nhân có quyền lấy lương không?

Công ty luật Minh Gia tư vấn cho bạn như sau:

1. Trách nhiệm thanh toán tiền lương của công ty:  Theo Khoản 2 Điều 47 Bộ luật lao động có quy định:
 

"Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày".

Do đó, nếu trường hợp công ty chấm dứt hợp đồng với bạn thì trong thời hạn 07 ngày hoặc có thể kéo dài không quá 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng công ty phải thanh toán lương cho bạn.

2. Trường hợp, bạn bị công ty sa thải: Theo Điều 125 Bộ luật lao động quy định về hình thức xử lý kỷ luật lao động như sau:
 

"1. Khiển trách.
 

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.
 

3. Sa thải".

Trong đó tại Khoản 3 Điều 126 Bộ luật lao động quy định người sử dụng lao động có thể sa thải người lao động khi:
 

"Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.
 

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động".

Và trường hợp của bạn, nếu thuộc trường hợp bị công ty sa thải thì tại Khoản 2 Điều 128 Bộ luật lao động có quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động: "Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động".

Do đó, nếu trường hợp bạn bị công ty sa thải thì lương của bạn vẫn được công ty thanh toán đầy đủ.

Trân trọng!

P. Luật sư tư vấn - Công ty luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn