Luật sư Dương Châm

Tư vấn về vấn đề kết hôn với công an khi bố chưa được xóa án tích

Em là H, 26 tuổi. Em có yêu 1 anh công an, dự định sẽ cưới nhau nhưng còn 1 năm nữa bố em mới được xóa án tích tội đánh bạc, vậy sau khi bố em xóa án tích, em có thể kết hôn với anh này được không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 69, Điều 70 Bộ Luật hình sự năm 2015 quy định:

“Điều 69. Xóa án tích

1. Người bị kết án được xóa án tích theo quy định tại các điều từ Điều 70 đến Điều 73 của Bộ luật này.

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án.

2. Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích.

Điều 70. Đương nhiên được xóa án tích

1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

…”

Xóa án tích được hiểu là xóa bỏ việc mang án tích đối với người bị kết án và bị áp dụng hình phạt, từ đó, công nhận họ coi như chưa bị kết án.

Trường hợp của bố bạn nếu trong một năm này bố bạn không phạm tội mới và được xóa án tích thì bố bạn được công nhận như chưa bị kết án. Do vậy, bạn có thể kết hôn với anh trong ngành công an.

Bên cạnh việc tuân thủ các quy định về điều kiện kết hôn, các trường hợp cấm kết hôn quy định trong Luật hôn nhân và gia đình thì việc kết hôn của những người làm trong ngành công còn phải tuân thủ các quy định cũng như tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 1275/2007/QĐ – BCA ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị của Cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân.

1.Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, ngụy quân, ngụy quyền.

2.Bố mẹ hoặc bản thân theo có tiền án hoặc đang chấn hành án phạt tù.

3.Gia đình hoặc bản than theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành …

4.Gia đình hoặc bản than là người dân tộc Hoa.

5.Bố mẹ hoặc bản than là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch).

Như vậy, sau khi xóa án tích sẽ không còn ảnh hưởng về việc có tiền án, tuy nhiên sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết luận của Phòng Tổ chức cán bộ, cán bộ phòng sẽ thẩm tra, xác minh người sẽ dự định cưới và tất cả những người than trong gia đình tại nơi sinh sống và nơi làm việc để xác minh có đủ điều kiện theo quy định ngành hay không.

Gọi ngay