Nguyễn Văn Cảnh

Tư vấn về tải sản chung, tài sản riêng của vợ chồng.

Xin chào luật Minh Gia! Cho tôi hỏi 1 vấn đề tư vấn về vấn đề tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng trước và trong thời kỳ hôn nhân.: Vợ chồng tôi không ở được với nhau. Trước lúc cưới khoảng 2 năm, bố mẹ tôi có mua cho tôi 1 cái xe để đi làm. Được khoảng 2 năm sau thì tôi lấy vợ.

Vậy khi vợ chồng tôi không ở được với nhau, thì chiếc xe đấy có phải tài sản của chung vợ chồng hay là của riêng tôi? Vì đấy là cái xe của bố mẹ tôi mua cho tôi trước thời gian tôi cưới. Tôi xin cám ơn luật Minh Gia.

Trả lời: Luật Minh Gia cảm ơn câu hỏi và đề nghị tư vấn của bạn. Sau đây là tư vấn của chúng tôi về trường hợp của bạn như sau:

Căn cứ theo điều 43 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về tài sản riêng của vợ chồng như sau:

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Ở đây, chiếc xe là tài sản của bạn trước thời kỳ hôn nhân. Trường hợp bạn không tự nguyện xác lập chiếc xe vào khối tài sản chung trong thời kỳ thì nó vẫn là tài sản riêng của bạn. Khi ly hôn, bạn nên xuất trình các giấy tờ liên quan đến chiếc xe làm căn cứ để tòa án xác định đó là tài sản hình thành trước thời kỳ hôn nhân.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí