Trần Phương Hà

Tư vấn về quyền nuôi con sau khi ly hôn theo Luật mới

Hỏi tư vấn: Tôi và chồng tôi kết hôn và có 1 con trai 24 tháng tuổi.Chúng tôi ly thân được 8 tháng và tôi đã về mẹ đẻ tôi ở nhưng không mang được con theo vì nhà chồng giữ không cho mang. Nay chồng tôi gửi đơn ly hôn đơn phương.

Vậy sau khi ly hôn tôi có quyền nuôi con không? Tôi vẫn đi làm và có mức lương từ 4 triệu đến 8 triệu 1 tháng. Chồng tôi làm tự do và cũng muốn nuôi con. Tôi phải làm thế nào để được quyền nuôi con ạ? Tòa án sẽ căn cứ vào những yếu tố nào để giải quyết tranh chấp về quyền nuôi con, mong luật sư tư vấn, tôi xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 có quy định về quyền nuôi con sau ly hôn như sau:

“Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Theo khoản 3 Điều này, con dưới 3 tuổi thì được giao cho mẹ nuôi khi ly hôn, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để lo cho con.

Áp dụng vào trường hợp của bạn, con trai bạn mới 24 tháng tuổi, tức là mới được 2 tuổi. Thêm vào đó, bạn lại có mức thu nhập ổn định, có đủ khả năng và điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con.

Như vậy, khi ly hôn, bạn đương nhiên được quyền nuôi con theo quy định của pháp luật.

Luật HN$GĐ 2014 cũng quy định về người cha, mẹ không nuôi con sau ly hôn như sau:

“Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.
Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.”

Với trường hợp của bạn, sau ly hôn, chồng bạn không được quyền nuôi con nhưng phải có nghĩa cụ cấp dưỡng cho con và được quyền thăm nom con trai. Bạn không được cản trở quyền được thăm con của chồng bạn nếu quyền thăm nom đó hoàn toàn chính đáng, không gây cản trở đến con.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí