Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Làm thế nào để chứng minh tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân

Nội dung đề nghị tư vấn: Chào luật sư! Thưa luật sư cho tôi hỏi trước khi tôi chưa kết hôn bố mẹ đẻ tôi mua chung cư cho tôi vẫn đóng tiền theo từng đợt và sau khi kết hôn rồi vẫn tiếp tục thanh toán nốt các khoản tiền còn lại và đứng tên tôi trong sổ đỏ thì đó có phải là tài sản riêng của tôi không hay vẫn bị coi là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Làm thế nào để chứng minh đó là tài sản riêng của tôi? Việc thanh toán tiền nhà bố mẹ tôi vẫn thực hiện bằng cách nộp trực tiếp theo quy định và có khi thì chuyển khoản.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Khoản 1, điều 33, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định như sau:

"Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Như vậy theo quy định tại khoản 1 điều này thì nhà chung cư mà bạn đứng tên trên sổ đỏ, được bố mẹ tặn cho trước khi kết hôn và hiện tại vẫn đang thực hiện việc thanh toán tiền nhà sẽ được coi là tài sản riêng của bạn nếu như bạn không thỏa thuận với chồng đó là tài sản chung của vợ chồng.

Để chứng minh đó là tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân thì bạn có thể đề nghị bố mẹ bạn lập một hợp đồng tặng cho tài sản riêng là ngôi nhà đó cho bạn, trong hợp đồng có ghi rõ là tặng cho riêng cho bạn, bạn là người đứng tên trên sổ đỏ và sau đó bạn đi công chứng hợp đồng tặng cho này. Khi đó ngôi nhà chung cư là tài sản riêng của bạn.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Làm thế nào để chứng minh tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ bạn vui lòng gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Gọi ngay