Hỏi đáp pháp luật Hình sự

 • Tư vấn về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy

  • 26/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

  * Cơ sở pháp lý: Điều 240 – Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009


  1. Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.


  2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến tám năm.


  3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.


  4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.


  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

  * Cấu thành tội phạm


  - Chủ thể: Cá nhân có năng lực TNHS và đủ tuổi luật định.


  - Khách thể: An ninh, an toàn công cộng.


  - Mặt chủ quan: Lỗi vô ý.


  - Mặt khách quan: Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

  * Hình phạt


  - Khung hình phạt cơ bản: Cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.


  - Khung hình phạt tăng nặng:


    + Theo khoản 2: Phạt tù từ 3 đến 8 năm.


    + Theo khoản 3: Phạt tù từ 7 đến 12 năm.


  - Trường hợp tại khoản 4: Phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.


  - Hình phạt bổ sung: Phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

  Trân trọng!

  CV Phạm Đăng Mạnh - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn