1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Hình sự
 • Tư vấn về Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

  • 20/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng được quy định như sau:  a) Cơ sở pháp lí: Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)


  “1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm  đến năm  năm.


  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:


  a) Vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác;


  b) Có tổ chức;


  c)  Dùng thủ đoạn xảo quyệt;


  d) Gây thiệt hại từ ba trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.


  3. Phạm tội gây thiệt hại từ một tỷ đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.


  4. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ  một  năm đến năm năm.”

  b) Cấu thành tội phạm


  Chủ thể của tội này là chủ thể đặc biệt,  phải là người có chức vụ, quyền hạn trong hoạt động quản lí kinh tế


  Lỗi: cố ý


  Hành vi: hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của nhà nước về quản lí kinh tế. Đó là hành vi thực hiện không đúng hoặc không thực hiện quy định về quản lí kinh tế.


  Để xác định hành vi có phải là hành vi làm trái hay không phải dựa vào văn bản pháp luật do các cơ quan nhà nước ban hành trong các lĩnh vực quản lí kinh tế.


  Hành vi nói trên bị coi là tội phạm khi gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên hoặc người vi phạm đã bị xử lí kỉ luật về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng.

  c) Hình phạt


  Khung cơ bản: cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm


  Khung tăng nặng thứ nhất: phạt tù từ 3 năm đến 12 năm được áp dụng cho trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung tăng nặng quy định tại khoản 2


  Khung tăng nặng thứ hai:  phạt tù từ 10 năm đến 20 năm được áp dụng cho trường hợp phạm tội gây thiệt hại từ 1 tỉ đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác


  Hình phạt bổ sung: tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

  Trân trọng!

  CV - Nguyễn Hồng Thơ

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169