LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tội làm - tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả ngân phiếu giả

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

a) Cơ sở pháp lí: Điều 180 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)


1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.


2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.


3. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.


4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

b) Cấu thành tội phạm


Chủ thể: người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định


Lỗi: cố ý trực tiếp


Hành vi khách quan:


- Làm tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả. Người phạm tội có thể tham gia vào toàn bộ quá trình làm tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả hoặc có thể chỉ là một công đoạn của quá trình đó.


- Tàng trữ tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả. Đây là hành vi cất giữ trái phép trong nhà, trong người hoặc ở một nơi nào đó (như cơ sở kinh doanh, vườn…) các loại tiền giả, công trái giả, ngân phiếu giả.


- Vận chuyển tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả. Đây là hành vi vận chuyển tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả. Đây là hành vi vận chuyển tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả từ địa điểm này đến địa điểm khác trái với quy định của pháp luật. Hành vi vận chuyển tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả có thể được thực hiện bằng bất kì hình thức nào như mang theo người, chuyển qua đường bưu điện, tầu hỏa, máy bay…


- Hành vi lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả là hành vi mua đi bán lại các đối tượng đó dưới bất kì hình thức nào như mua bán theo nghĩa thông thường, trao đổi, thanh toán bằng tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả…

c) Hình phạt


Khung cơ bản: phạt tù từ ba năm đến bảy năm


Khung tăng nặng thứ nhất: phạt tù từ năm năm đến mười hai năm trong trường hợp phạm tội nghiêm trọng


Khung tăng nặng thứ hai: phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân trong trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng


Hình phạt bổ sung: phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Trân trọng!

CV - Nguyễn Hồng Thơ - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn