Hỏi đáp pháp luật Hình sự

 • Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền - hàng cứu trợ

  • 20/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

  a) Cơ sở pháp lí: Điều 169 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)


  1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.


  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:


  a) Có tổ chức;


  b) Phạm tội nhiều lần;


  c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.


  3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

  b) Cấu thành tội phạm


  Chủ thể: chủ thể đặc biệt là người có chức vụ, quyền hạn trong việc phân phối tiền, hàng cứu trợ


  Lỗi: cố ý


  Hành vi: - Người phạm tội có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ.


  Cơ sở pháp lí để xác định sự sai trái của hành vi phạm tội là các quy định của Nhà nước về phân phối tiền, hàng cứu trợ


  - Hành vi làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ phải gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là dấu hiệu bắt buộc cảu CTTP. Hậu quả nghiêm trọng ở đây có thể là thất thoát tiền, hàng cứu trợ không đến đúng đối tượng hoặc làm ảnh hưởng xấu đến kế hoạch cứu trợ

  c) Hình phạt


  Khung cơ bản: phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm


  Khung tăng nặng: phạt tù từ một năm đến năm năm, áp dụng cho trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 2


  Hình phạt bổ sung: bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm

  Trân trọng!

  CV - Nguyễn Hồng Thơ - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn ×