LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về Thời hiệu thi hành bản án hình sự

Thời hiệu thi hành bản án hình sự được quy định cụ thể về định nghĩa, nội dung thời hiệu và các quy định khác liên quan đến thời hiệu thi hành bản án hình sự, cụ thể như sau:

thoi-hieu-thi-hanh-ban-an-hinh-su-jpg-24032013081610-U1.jpg

Quy định pháp luật về Thời hiệu thi hành bản án hình sự

 

Theo quy định thì Thời hiệu thi hành bản án hình sự là thời hạn do Bộ luật hình sự quy định mà khi hết thời hạn đó người bị kết án không phải chấp hành bản án đã tuyên.

1. Tại điều 55 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì Thời hiệu thi hành bản án hình sự được quy định cụ thể như sau:

A) Năm năm đối với các trường hợp xử phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc xử phạt tù từ ba năm trở xuống;

B) Mười năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên ba năm đến mười lăm năm;

C) Mười lăm năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên mười lăm năm đến ba mươi năm.

2. Thời hiệu thi hành bản án hình sự được tính từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. Nếu trong thời hạn quy định trên đây người bị kết án lại phạm tội mới, thì thời gian đã qua không đựơc tính và thời hiệu tính lại kể từ ngày phạm tội mới.

Nếu trong thời hạn quy định người bị kết án cố tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã, thì thời gian trốn tránh không được tính và thời hiệu tính lại kể từ ngày người đó ra trình diện hoặc bị bắt giữ.

3. Việc áp dụng thời hiệu đối với các trường hợp xử phạt tù chung thân hoặc tử hình, sau khi đã qua thời hạn mười lăm năm, do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong trường hợp không cho áp dụng thời hiệu thì hình phạt tử hình được chuyển thành tù chung thân, tù chung thân được chuyển thành tù ba mươi năm.

Trân trọng !
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn