Nông Hồng Nhung

Quy định về gia hạn thời hạn điều tra bổ sung

Khi Viện Kiểm Sát trả lại hồ sơ để cơ quan điều tra tiến hành điều tra bổ sung. Đến khi hết thời hạn điều tra bổ sung nhưng cơ quan điều tra chưa làm xong các yêu cầu điều tra của cơ quan Viện Kiểm Sát thì có được gia hạn thời hạn điều tra bổ sung không? Nếu có thì trình tự, thủ tục ra sao?
Khi Viện Kiểm Sát trả lại hồ sơ để cơ quan điều tra tiến hành điều tra bổ sung. Đến khi hết thời hạn điều tra bổ sung nhưng cơ quan điều tra chưa làm xong các yêu cầu điều tra của cơ quan Viện Kiểm Sát thì có được gia hạn thời hạn điều tra bổ sung không? Nếu có thì trình tự, thủ tục ra sao?
 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Khoản 2 Điều 174 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về thời hạn phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại như sau:

“2. Trường hợp vụ án do Viện kiểm sát trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung thì thời hạn điều tra bổ sung không quá 02 tháng; nếu do Tòa án trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung thì thời hạn điều tra bổ sung không quá 01 tháng. Viện kiểm sát chỉ được trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung hai lần. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần và Hội đồng xét xử chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần.

Thời hạn điều tra bổ sung tính từ ngày Cơ quan điều tra nhận lại hồ sơ vụ án và yêu cầu điều tra bổ sung.”

Khoản 3 ĐIều 245 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung như sau:

“3. Cơ quan điều tra có trách nhiệm thực hiện đầy đủ yêu cầu nêu trong quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung của Viện kiểm sát; trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà không thực hiện được thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Kết thúc điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra phải có bản kết luận điều tra bổ sung. Bản kết luận điều tra bổ sung phải ghi rõ kết quả điều tra bổ sung, quan điểm giải quyết vụ án. Nếu kết quả điều tra bổ sung làm thay đổi cơ bản kết luận điều tra trước đó thì Cơ quan điều tra phải ra bản kết luận điều tra mới thay thế.

Việc chuyển hồ sơ vụ án kèm theo kết luận điều tra bổ sung cho Viện kiểm sát; việc giao, nhận, gửi thông báo kết quả điều tra bổ sung được thực hiện theo quy định tại Điều 232 và Điều 238 của Bộ luật này.”

Như vậy, đối với trường hợp khi hết thời hạn điều tra bổ sung, cơ quan điều tra phải có bản kết luận điều tra bổ sung và gửi đến Viện kiểm sát. Trong trường hợp này bạn có thể giải trình lý do chưa thực hiện xong việc điều tra bổ sung và gửi đến Viện Kiểm sát đề nghị xem xét gia hạn thời hạn điều tra bổ sung. Hiện nay, pháp luật tố tụng hình sự không quy định cụ thể thủ tục gia hạn thời hạn điều tra bổ sung, do đó, bạn nên trực tiếp liên hệ với Viện kiểm sát để đề nghị về việc gia hạn thời hạn điều tra bổ sung.

Trân trọng!

Phòng luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169