Tuấn Luật sư

Mẫu đơn trình báo

Nội dung trong đơn trình báo cần thể hiện cụ thể một số điểm về người viết đơn, bên vi phạm, nơi gửi, nội dung trình báo, nội dung vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức ...., cụ thể như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Púc

 

ĐƠN XIN TRÌNH BÁO

             

Kính gửi:  CÔNG AN QUẬN …………............................................................................…………...…….

Tôi tên là :...............................................................................................................................................

CMND số :................................................................................................................................................

ĐKHKTT :.................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại :.........................................................................................................................................

Tôi làm đơn này xin trình báo với quý cơ quan việc như sau:

Thứ nhất:

Vào ngày :................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Tiếp theo,

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Khoảng một  tháng sau ngày ký hợp đồng (…/…/20…) sau nhiều lần yêu cầu chị ….. vẫn cố tình không thực hiện. Do đó tôi đã yêu cầu thanh lý hợp đồng và trả lại tiền cọc nhưng ……….. khất lần và cố tình không thực hiện.

Thứ hai:

Ngày ..../..../....

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Thấy có nhiều dấu hiệu bất thường nên .................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Như vậy, hành động của …………… chứng tỏ chị ta đã có ý định lừa đảo tôi và Công ty …………………….từ trước (……………………) nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Để bảo đảm  các quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và Công ty ............., ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm  hại đến quyền tài sản của công dân ...........................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nay tôi đề nghị Qúy cơ quan xem xét các vấn đề sau đây:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:

 

 

 

Hà Nội, ngày …. tháng ….. năm……

Người làm đơn

 

Nguyễn Văn A

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí