Hỏi đáp pháp luật Hình sự

 • Luật sư tư vấn về trường hợp đồng phạm

  • 11/03/2019
  • Nguyễn Thu Trang
  • Do mâu thuẫn 2 bên . Bạn em trong lúc đi chơi có đem theo 3 cây vũ khí tự chế và có rủ thêm 3 người bạn, đến chỗ người bị hại xử lí mâu thuẫn . 3 người kia dùng vũ khí của bạn em đưa , chém người bị hại thương tích là 39% . Bạn em không chém mà vũ khí của bạn em . Bạn em bị kết án tội gì và bị bao nhiêu năm tù . Bạn em đang bị tạm giam 4 tháng.

  Trả lời: Cảm ơn anh đã tin tưởng gửi những thắc mắc của mình đến công ty Luật Minh Gia. Đối với vấn đề này chúng tôi tư vấn như sau:

  Theo trường hợp của anh đã trình bày thì bạn của anh không trực tiếp thực hiện hành vi cố ý gây thương tích cho người khác nhưng bạn là đồng phạm thực hiện tội phạm với hành vi giúp sức: cụ thể đó là giúp sức cung cấp công cụ để thực hiện hành vi đó là 3 cây vũ khí tự chế.

  Điều 17 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về Đồng phạm như sau:

  “Điều 17. Đồng phạm

  1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

  2. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.

  3. Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.

  Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.

  Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.

  Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.

  Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

  4. Người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành.”

  Như vậy, bạn của bạn sẽ phải chịu trách nhiệm chung về toàn bộ tội phạm: bị xét xử, truy tố về cùng tội danh, cùng điều luật.

  Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về tội cố ý gây thương tích như sau:

  “1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

  ...

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm:

  a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60%;

  b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%;

  c) Phạm tội 02 lần trở lên;

  d) Tái phạm nguy hiểm;

  đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.”

  Như vậy, bạn của bạn là người giúp sức nhằm cố ý gây thương tích cho người khác. Đối với tội cố ý gây thương tích cho người khác mà gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

  Trân trọng!

  Phòng luật sư tư vấn – Công ty Luật Minh Gia. 

    Hotline: 1900.6169