Nguyễn Ngọc Ánh

Luật sư tư vấn về hình phạt, thời hạn tạm giam với người phạm tội đánh bạc

Nội dung yêu cầu Xin chào Luật Sư, tôi có thắc mắc muốn hỏi Luật Sư về tội đánh bạc:10/06/2015 Chú của tôi bị bắt giam vì tội đánh bạc, hiện tại đang tạm giam tại Huyện khác Quận sinh sống. Được nghe gia đình nói rõ thì Chú tôi đã từng bị phạm tội đánh bạc và chưa được xóa án tích. Vậy lần này, chú tôi sẽ phải bị chịu án như thế nào? Và thời gian tạm giam trong bao lâu? Rất mong câu trả lời của Quý Luật Sư. Xin Cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới công ty Luật Minh Gia! Sau đây, chúng tôi xin tư vấn yêu cầu của chị như sau:

Theo quy định tại điều 321 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 về tội đánh bạc như sau:

Điều 321. Tội đánh bạc

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Do chị không trình bày được chi tiết các tình tiết để có thể định định khung hình phạt chính xác trong trường hợp của chú chị nên chúng tôi sẽ chia các trường hợp có thể xảy ra như sau:

Nếu chú bạn đánh bạc với số tiền dưới 5 triệu, nhưng do chưa được xóa án tích với tội đánh bạc đã bị kết án trước đây, nên vẫn đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm Hình sự theo quy định tại Khoản 1, Điều 321 – Bộ Luật Hình sự 2015 nếu không có thêm các tình tiết định khung hình phạt tại Khoản 2. Khi đó, khung hình phạt áp dụng với chú bạn là phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Nếu số tiền để đánh bạc trong lần thứ 2 trên 50 triệu đồng hoặc việc vi phạm lần hai thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm thì khung hình phạt áp dụng với hành vi của chú anh là phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

Trong đó, Khoản 2 – Điều 53 có quy định về tái phạm, tái phạm nguy hiểm như sau:

Điều 53. Tái phạm, tái phạm nguy hiểm

1. Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý hoặc thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô ý.

2. Những trường hợp sau đây được coi là tái phạm nguy hiểm:

a) Đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;

b) Đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý.

Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm mà mức cao nhất của khung hình phạt từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.Tội đánh bạc theo quy định của Điều 321 có quy định hình phạt cao nhất tại khoản 2 Điều này là 10 năm tù, nên tội phạm bị truy cứu theo khoản 2 Điều này được xác định là tội rất nghiêm trọng

Theo đó, Chú của bạn sẽ phải chịu các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tái phạm, tái phạm nguy hiểm tương ứng (theo điểm h, khoản 1, Điều 52 – Bộ luật Hình sự) hoặc “tái phạm nguy hiểm” sẽ được coi là tình tiết định khung hình phạttại khoản 2 khi cả lần phạm tội trước đây và lần phạm tội này chú bạn đều bị truy cứu về tội rất nghiêm trọng (khoản 2 – Điều 321 – BLHS 2015)

Cần lưu ý, “tái phạm nguy hiểm” chỉ được coi là tình tiết định khung thứ 2 để quyết định hình phạt của chú bạn khi hành vi của người này đã đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 – Điều 321.

Về thời gian tạm giam để điều tra, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 có quy định tại Điều 173 như sau:

Điều 173. Thời hạn tạm giam để điều tra

1. Thời hạn tạm giam bị can để điều tra không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

2. Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xét cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn tạm giam, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn tạm giam.

Việc gia hạn tạm giam được quy định như sau:

a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 01 tháng;

b) Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 02 tháng;

c) Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 03 tháng;

d) Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam hai lần, mỗi lần không quá 04 tháng.

Như vậy, tùy tính chất nguy hiểm trong hành vi đánh bạc mà chú của bạn có thể bị tạm giam tối đa trong 03 -04 tháng và có thể gia hạn thêm trong trường hợp cần thiết.


Trân trọng!
Phòng luật sư tư vấn – Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Bài viết liên quan
    Tư vấn miễn phí