Triệu Lan Thảo

Hỏi về điều kiện giảm thời hạn chấp hành hình phạt

Em tôi bị TAND tuyên phạt 09 tháng tù giam do phạm tội: Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Do có con nhỏ nên em tôi được hoãn thi hành án, nay đã đến thời gian phải thi hành án, vậy em tôi có thể làm gì để được giảm thời hạn chấp hành hình phạt ?

Xin kính chào Cty Luật Minh Gia-Tôi có một số thông tin cần đến sự giúp đỡ của quý công ty.Em gái tôi, bị toà án ND tuyên án 9 tháng tù giam do tội "tiêu thụ tài sản phạm tội của người khác mà có". từ tháng 12/2013-Tuy nhiên do có con nhỏ nên được tạm chưa thi hành án đến tháng 3/2018.-Qua quá trình chưa chấp hành án phạt tù, em gái tôi đã hoà nhập với cộng đồng, không còn các hành vi xấu ảnh hưởng đến xã hội, cố gắng làm ăn và đã có gia đình (2 con nhỏ).-Đến tháng 3/2018 thì em gái tôi chấp hành án phạt tù 9 tháng.-Vậy thưa Cty Luật Gia Minh. trường hợp em gái tôi có thể xin giảm án để chấp hành quản chế tại địa phương không, hoặc trong quá trình thi hành án thì có được giảm án không.Trân trọng cảm ơn.-

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh Gia, về câu hỏi của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:
 

Theo quy định Bộ Luật Hình Sự năm 2015 tại  Điều 43. Quản chế

"Quản chế là buộc người bị kết án phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và cải tạo ở một địa phương nhất định dưới sự kiểm soát, giáo dục của chính quyền và nhân dân địa phương. Trong thời gian quản chế, người bị kết án không được tự ý ra khỏi nơi cư trú, bị tước một số quyền công dân theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này và bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

Quản chế được áp dụng đối với người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, người tái phạm nguy hiểm hoặc trong những trường hợp khác do Bộ luật này quy định.

Thời hạn quản chế là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù."

Quản chế là hình phạt bổ sung, áp dụng đối với người đã chấp hành xong hình phạt tù và áp dụng với người phạm tôi xâm phạm an ninh quốc gia, người tái phạm nguy hiểm hoặc một số trường hợp khác, việc áp dụng hình phạt quản chế phải được ghi trong bản án. Như vậy, việc em bạn đề nghị giảm thời gian chấp hành hình phạt tù để chấp hành quản chế tại địa phương hoặc hình phạt khác là không đúng quy định pháp luật. Bản án đã tuyên là hình phạt tù thì buộc phải thi hành hình phạt tù chứ không được chuyển sang các hình phạt khác.

 

Căn cứ Điểm e Điều 3 Bộ Luật hình sự 2015 quy định về nguyên tắc xử lý luật hình sự


"e) Đối với người bị phạt tù thì buộc họ phải chấp hành hình phạt tại các cơ sở giam giữ, phải lao động, học tập để trở thành người có ích cho xã hội; nếu họ có đủ điều kiện do Bộ luật này quy định, thì có thể được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện;"

Việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt được quy định tại Điều 63  Bộ Luật Hình Sự năm 2015

"Điều 63. Giảm mức hình phạt đã tuyên

1. Người bị kết án cải tạo không giam giữ, phạt tù có thời hạn hoặc phạt tù chung thân, nếu đã chấp hành hình phạt được một thời gian nhất định, có nhiều tiến bộ và đã bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự, thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

Thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là một phần ba thời hạn đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tù có thời hạn, 12 năm đối với tù chung thân.

2. Một người có thể được giảm nhiều lần, nhưng phải bảo đảm chấp hành được một phần hai mức hình phạt đã tuyên.

Người bị kết án tù chung thân, lần đầu được giảm xuống 30 năm tù và dù được giảm nhiều lần cũng phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành hình phạt là 20 năm....."

"Điều 64. Giảm thời hạn chấp hành hình phạt trong trường hợp đặc biệt

Người bị kết án có lý do đáng được khoan hồng thêm như đã lập công, đã quá già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, thì Tòa án có thể xét giảm vào thời gian sớm hơn hoặc với mức cao hơn so với thời gian và mức quy định tại Điều 63 của Bộ luật này."

 

Tha tù trước thời hạn có điều kiện được quy định tại Điều 66  Bộ Luật Hình Sự năm 2015

1. Người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Phạm tội lần đầu;

b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt;

c) Có nơi cư trú rõ ràng;

d) Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và án phí;

đ) Đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn.

Trường hợp người phạm tội là người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì phải chấp hành được ít nhất là một phần ba mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 12 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn;

e) Không thuộc một trong các trường hợp phạm tội quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Không áp dụng quy định của Điều này đối với người bị kết án thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XIII, Chương XXVI, Điều 299 của Bộ luật này; người bị kết án 10 năm tù trở lên về một trong các tội quy định tại Chương XIV của Bộ luật này do cố ý hoặc người bị kết án 07 năm tù trở lên đối với một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 248, 251 và 252 của Bộ luật này;

b) Người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 40 của Bộ luật này.

3. Theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người bị kết án. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách. Thời gian thử thách bằng thời gian còn lại của hình phạt tù.

4. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần trở lên trong thời gian thử thách, thì Tòa án có thể hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người đó và buộc họ phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành.

Nếu người đó thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời gian thử thách thì Tòa án buộc người đó chấp hành hình phạt của bản án mới và tổng hợp với phần hình phạt tù chưa chấp hành của bản án trước theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này.

5. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đã chấp hành được ít nhất là một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách."

  

Miễn chấp hành hình phạt quy định tại Điều 62 Bộ luật Hình sự 2015

 

"1. Người bị kết án được miễn chấp hành hình phạt khi được đặc xá hoặc đại xá.

2. Người bị kết án cải tạo không giam giữ hoặc tù có thời hạn đến 03 năm chưa chấp hành hình phạt thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định miễn chấp hành hình phạt, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sau khi bị kết án đã lập công;

b) Mắc bệnh hiểm nghèo;

c) Chấp hành tốt pháp luật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

.......

7. Người được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại Điều này vẫn phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ dân sự do Tòa án tuyên trong bản án".


Theo các căn cứ trên, em bạn có thể được miễn chấp hành hình phạt tù, xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt hoặc tha tù trước hạn có điều kiện khi đáp ứng các điều kiện quy định mà pháp luật quy định. Để có lợi nhất cho bản thân, công ty chúng tôi khuyên em bạn kể từ thời điểm có bản án luôn luôn chấp hành các quy định của pháp luật, hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ dân sự, hình phạt bổ sung, án phí... được quy định trong bản án, tham gia cải tạo tốt, lập thành tích trong quá trình chấp hành án... căn cứ vào kết quả chấp hành hình phạt của em bạn trong thời gian đó, họ sẽ có hồ sơ gửi đến Tòa án có thẩm quyền để xem xét việc này.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Đoàn Văn Chiến - Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí