Hỏi đáp pháp luật Hình sự

 • Đơn xin sao lục bản án - quyết định tòa án

  • 27/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Bản sao lục bản án, quyết định cả Tòa án là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản sao y của bản án, quyết định của Tòa án được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định. Vậy, pháp luật quy định về việc sao lục bản án như thế nào? Ai là người có thể xin sao lục bản án, quyết định của Tòa án? Thủ tục người yêu cầu cần thực hiện như thế nào? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

  1. Luật sư tư vấn về pháp luật hình sự

  Bản án, quyết định của tòa án là văn bản pháp lý quan trọng để sử dụng thực hiện những thủ tục khác như căn cứ chứng minh,… Sao lục bản án cấp cho người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc đại diện hợp pháp của họ do có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ. Tuy nhiên vì nhiều hoàn cảnh khác nhau mà công dân bị mất, thất lạc, nhàu nát không thể sử dụng văn bản này.

  Do đó, bạn có thể thực hiện các thủ tục để xin sao lục bản án, quyết định tòa án. Việc yêu cầu sao lục bản án, quyết định của Tòa án phải có đơn xin sao lục bản án, quyết định của Tòa án nên nếu bạn không có thời gian soạn thảo văn bản hoặc đang còn lúng túng trong việc soạn thảo văn bản, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua qua hình thức gửi Email tư vấn hoặc liên hệ qua tổng đài 1900.6169 để được hỗ trợ dịch vụ này. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định của Tòa án dưới đây để bạn có thể tham khảo.

  2. Mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định của Tòa án.

  Nội dung Đơn xin sao lục bản án bao gồm các thông tin về người viết đơn, nội dung bản án xin sao lục và các thông tin khác liên quan, cụ thể như sau:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Địa danh, ngày ………..tháng……… năm…………….

  ĐƠN XIN SAO LỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH

                         Kính gửi: Tòa án Nhân dân …………………………………………………….

  Tội tên là: ………………………….sinh năm:………giới tính:……………………………...…

  Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..…

  Địa chỉ tạm trú:…………………………………………………………………………………….

  Tôi là (nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan) ………………………

  trong vụ………………………………….đã được Tòa án nhân dân …………..giải quyết tại bản án, quyết định số ………/HSST ngày …….tháng……..năm……………………………………………………………

  Tôi đề nghị Tòa án cho tôi được sao lục ………..bản án, quyết định nêu trên để tiện việc sử dụng.

  Gửi kèm theo:                                                                                 NGƯỜI LÀM ĐƠN

  - Bản pho to CMND                                                                       (ký tên ghi rõ họ tên

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn ×