Tuấn Luật sư

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (Điều 48 BLHS)

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (Điều 48 Bộ luật hình sự) được hướng dẫn và quy định tại 01/2000/NQ-HĐTP (Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong Phần chung của Bộ luật Hình sự), nội dung cụ thể về như sau:

Điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định bổ sung một số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự mà Điều 39 Bộ luật hình sự năm 1985 chưa quy định; cụ thể là các tình tiết sau đây:

a - Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp (điểm b khoản 1);

b - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội (nếu không thuộc trường hợp lợi dụng chức vụ cao) (điểm c khoản 1);

c - Phạm tội có tính chất côn đồ (điểm d khoản 1);

d - Phạm tội đối với người lệ thuộc mình về mặt tinh thần (điểm h khoản 1);

đ - Xâm phạm tài sản của Nhà nước (điểm i khoản 1);

cac-tinh-tiet-tang-nang-tnhs-jpg-24052014110117-U1.jpg

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (Điều 48 BLHS)

 

Đồng thời Điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999 cũng đã bỏ tình tiết "phạm tội trong thời gian đang chấp hành hình phạt" được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 39 Bộ luật hình sự năm 1985.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 1999 và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT, thì không được áp dụng những tình tiết tăng nặng nói trên đối với người thực hiện tội phạm trước 0 giờ 00 ngày 01-7-2000 mà sau thời điểm này mới bị xét xử, cho dù họ có các tình tiết tăng nặng này.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí