Tuấn Luật sư

Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác thì lợi nhuận từ việc chuyển nhượng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Luật sư tư vấn về việc này như sau:

Câu hỏi yêu cầu luật sư tư vấn như sau:

Tôi có một thắc mắc mong Quý Luật sư giải đáp giúp: Công ty tôi 100% vốn đầu tư nước ngoài (công ty TNHH), vừa qua sếp tôi có chuyển nhượng toàn bộ 10% cổ phần của mình trị giá 40.000 USD cho ông B với giá 30.000 USD. Như vậy Ông B được hưởng giá trị góp vốn là 40.000 trên giấy phép đầu tư. Vậy cho hỏi trường hợp trên Ông B có phải kê khai thuế TNCN theo thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính hay không?  Mong Quý Luật sư giải đáp giúp.

Trả lời:  Cảm ơn bạn đã gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, khoản 4 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì:

"3. Thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

a) Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo hướng dẫn tại tiết g.1, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này. 

b) Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần.

c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

d) Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.

đ) Thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong nước phát hành, trừ thu nhập theo hướng dẫn tại tiết g.1 và g.3, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

e) Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng danh tiếng, bằng quyền sử dụng đất, bằng phát minh, sáng chế.

g) Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn.

4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.

b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác".

Như vậy, trong trường hợp này, B là người nhận chuyển nhượng vốn nên không phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận chuyển nhượng vốn mà người chuyển nhượng (tức sếp cũ của bạn) mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng vốn. Còn B, sau khi nhận chuyển nhượng vốn trở thành chủ sở hữu của 10% vốn góp thì đương nhiên phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn theo Khoản 3 nêu trên.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn luật Doanh nghiệp để được giải đáp.

Trân trọng!

P. Luât sư tư vấn - Công ty luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí