Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Đối với thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) được tiến hành theo hướng dẫn sau đây:


Trình tự thực hiện:  

+ Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và đến nộp cho cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT) hoặc gửi qua bưu điện. Trường hợp không biết thủ tục về hoàn thuế, NNT đề nghị cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT).

+   CQT tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ; vào sổ theo dõi, lưu trữ và viết phiếu hẹn trả cho NNT nếu NNT nộp trực tiếp tại CQT. Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ.

 

Cách thức thực hiện:

 

+   Nộp trực tiếp tại bộ phận hỗ trợ NNT (Cục Thuế)

 

+   Gửi qua đường bưu chính

 

Thành phần, số lượng hồ sơ:
 

Thành phần hồ sơ, bao gồm:
 

+   Văn bản đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/HTBT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC (kể từ ngày Thông tư số 128/2008/TT-BTC có hiệu lực thi hành thực hiện theo mẫu số 05/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này.

 

+   Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

 

+   Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

 

+   Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập; Biên lai thuế thu nhập (bản chính);

 

+   Chứng từ xác định tình trạng kết thúc thời gian làm việc như: Quyết định nghỉ hưu, Quyết định thôi việc, Biên bản thanh lý hợp đồng, Bảng kê xác định ngày cư trú (nếu có);

 

+   Giấy uỷ quyền trong trường hợp uỷ quyền thoái trả tiền thuế

 

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 

Thời hạn giải quyết:

 

+   Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ.

 

+   Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết là 60 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân                                                               

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+   Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế

+   Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế

+   Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc nhà nước

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính hoặc Thông báo (Thông báo giải trình bổ sung hồ sơ; Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước hoàn thuế sau; Thông báo không thuộc trường hợp được hoàn thuế; Thông báo số thuế không đủ điều kiện hoàn)

 

Lệ phí (nếu có):

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

 

+   Đề nghị hoàn thuế (Mẫu số 01/HTBT)


+   Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 05/ĐNHT)

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

+  Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
 

+  Thông tư số 28 /2011/TT-BTC của Bộ Tài chính
 

+  Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007;

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn