Tuấn Luật sư

Ngành nghề kinh doanh nào yêu cầu điều kiện về an ninh, trật tự

Quy định về ngành nghề kinh doanh yêu cầu điều kiện về an ninh, trật tự nhằm thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhằm đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

nganh-nghe-kinh-doanh-yeu-cau-dieu-kien-ve-an-ninh-trat-tu-jpg-07052013094049-U1.jpg

Quy định về Ngành nghề kinh doanh yêu cầu điều kiện về an ninh, trật tự

1. Những ngành nghề kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế yêu cầu điều kiện về an ninh, trật tự cụ thể như sau:

+   Sản xuất con dấu;

+   Sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên);

+   Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ, sửa chữa súng săn; sản xuất pháo hoa;

+   Cho thuê lưu trú; cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng;

+   Hoạt động in;

+   Dịch vụ cầm đồ;

+   Kinh doanh karaoke; vũ trường; xoa bóp (massage, tẩm quất);

+   Trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; kinh doanh casino;

+   Dịch vụ đòi nợ.

Căn cứ vào tình hình, yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong từng thời kỳ, Bộ Công an có trách nhiệm báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự cho phù hợp.

2. Những trường hợp không được thành lập, quản lý doanh nghiệp và trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

+   Tổ chức, cá nhân mà Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp, cấm thực hiện các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự.

+   Người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người nghiện ma túy.

+   Người đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

+   Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, bị phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; được tạm hoãn đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

+   Người có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội do lỗi cố ý có mức án từ 10 năm trở lên hoặc các tội khác liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự mà chưa được xóa án tích; người đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

P. Luật sư Doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay