LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Đăng ký ngành nghề kinh doanh nuôi trồng thủy sản

Ngành nghề kinh doanh nuôi trồng thủy sản được quy định và hướng dẫn đăng ký theo mã ngành kinh tế như sau:

 

nuoi-trong-thuy-san-jpg-27112014032529-U17.jpg

 

1. Hệ thống ngành kinh tế

 

032: Nuôi trồng thuỷ sản

 

0321 - 03210: Nuôi trồng thuỷ sản biển

Nhóm này gồm:

Nuôi trồng các loại thuỷ sản ở vùng nước biển tính từ đường mép nước biển triều kiệt trung bình trong nhiều năm trở ra. Các loại thuỷ sản nuôi trồng ở biển như:

- Nuôi cá các loại: cá mú, cá hồi,...

- Nuôi tôm các loại: nuôi tôm hùm, tôm càng xanh,...

- Nuôi các loại thuỷ sản hai mảnh (con hàu, vẹm,…);

- Nuôi trồng các loại rong biển, tảo biển, rau câu,...

- Nuôi các loại thuỷ sản dùng làm vật liệu để sản xuất đồ trang sức như trai ngọc,...

- Nuôi các loại động vật, thực vật thân mềm khác;

-  Nuôi trồng thuỷ sản trong bể nước mặn hoặc trong các hồ chứa nước mặn;

- Nuôi giun biển.

Loại trừ:Nuôi ba ba, ếch, cá sấu phân vào nhóm 03222 (Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt).

 

0322: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

 

03221: Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ

Nhóm này gồm: Nuôi trồng các loại cá, tôm và thuỷ sản khác ở khu vực nước lợ là nơi môi trường nước dao động giữa nước mặn và nước ngọt do những biến đổi của thuỷ triều và có nồng độ muối  trung bình lớn hơn 10/00.

 

03222: Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt

Nhóm này gồm:

Nuôi trồng các loại thuỷ sản ở khu vực nước ngọt như ao, hồ, đập, sông,suối, ruộng....sâu trong đất liền như:

- Nuôi trồng cá, tôm, thuỷ sản khác;

- Nuôi ba ba, ếch, cá sấu, nuôi ốc, cá cảnh.

 

0323 - 03230: Sản xuất giống thuỷ sản

Nhóm này gồm:  Ươm giống thuỷ sản nước mặn, nước lợ, nước ngọt.

 

2. Dịch vụ luật sư Luật Minh Gia cung cấp trong lĩnh vực Doanh nghiệp

-  Tư vấn, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh - Thương mại…
 

-  Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ doanh nghiệp (Xây dựng quy chế, Nội quy doanh nghiệp, Quản trị nội bộ, Tiền lương, Sổ cổ đông, Sổ thành viên, Điều lệ, Hợp đồng lao động …);
 

-  Tư vấn quy định pháp luật Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp; Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp;
 

-  Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp: Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, tư vấn pháp luật về Lao động, bảo hiểm, tiền lương, tư vấn và hướng dẫn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên…;

 

Trân trọng!

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

TƯ VẤN NHANH