Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Thủ tục đổi giấy chứng nhận đầu tư

  Thủ tục đổi giấy chứng nhận đầu tư

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thủ tục đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006

  Chi tiết
 • Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nước ngoài.

  Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nước ngoài.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

  Chi tiết
 • Thủ tục Chia tách sáp nhập công ty có vốn nước ngoài

  Thủ tục Chia tách sáp nhập công ty có vốn nước ngoài

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trên cơ sở chia/tách/hợp nhất/sáp nhập/mua lại doanh nghiệp.

  Chi tiết
 • Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên 100% vốn nước ngoài

  Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên 100% vốn nước ngoài

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;..

  Chi tiết
 • Thủ tục thành lập công ty liên doanh

  Thủ tục thành lập công ty liên doanh

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam với mục tiêu thành lập công ty liên doanh thì thủ tục cấp phép đầu tư được tiến hành như sau:

  Chi tiết
 • Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư có vốn nước ngoài

  Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư có vốn nước ngoài

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Chuyển nhượng dự án đầu tư - Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án do mình thực hiện cho nhà đầu tư khác. Điều kiện chuyển nhượng dự án thực hiện theo quy định về điều kiện chuyển nhượng vốn (khoản 2-điều 65-Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ):

  Chi tiết
 • Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

  Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp) của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

  Chi tiết
 • Thủ tục thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài

  Thủ tục thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp...

  Chi tiết
 • Hỏi điều kiện kinh doanh thực phẩm đã qua sơ chế?

  Hỏi điều kiện kinh doanh thực phẩm đã qua sơ chế?

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư cho tôi hỏi: Tôi hiện tại sống ở BĐ! Tôi đang có dự định mua măng ở rừng về để sơ chế thành măng khô (dự định là phơi khô tự nhiên) đóng thành bịch có nhãn mác rõ ràng. Vậy cho tôi hỏi cần làm những thủ tục gì để được bày bán, bán ra thị trường! Tôi xin cảm ơn.

  Chi tiết
 • Kinh doanh trò chơi điện tử có được coi là kinh doanh hàng hóa không?

  Kinh doanh trò chơi điện tử có được coi là kinh doanh hàng hóa không?

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư, Tôi có một câu hỏi xin được tham khảo luật sư.Theo khoản c, điểm 1, điều 21 Nghị định 185/2013/NĐ-CP thì kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ bị xử phạt theo nghị định.Vậy trường hợp kinh doanh dịch vụ máy bắn cá, không có nghĩa là kinh doanh mua bán các loại máy bắn cá mà là cho người khác vào chơi máy bắn cá để thu tiền chính đáng.

  Chi tiết
 • Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

  Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì? Các bên có khi tiến hành hợp tác kinh doanh thì có bắt buộc phải lập hợp đồng không? Trường hợp soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh thì cần lưu ý những nội dung nào trong hợp đồng?

  Chi tiết
 • Thủ tục thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  Thủ tục thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Minh Gia tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn và cung cấp mẫu hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, cụ thể như sau.

  Chi tiết