Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Doanh nghiệp tôi thành lập 4/2015 theo Luật DN 2005. Đến Tháng 8/2015 Doanh nghiệp tôi muốn tiền hành thay đổi 1 số nội dung trên Giấy phép đăng ký kinh doanh trong đó có ngành, nghề kinh doanh. Theo tôi được biết Luật Doanh nghiệp 2014 đã được thi hành từ 01/07/2015 theo đó thông tin ngành, nghề kinh doanh sẽ không còn được thể hiện trên GPĐKKD.


Vậy tại thời điểm tiến hành thành đổi thông tin, khi sử dụng mẫu theo Phụ lục III-6 Thông tư 14/2010/TT-BKH tại mục thay đổi ngành, nghề kinh doanh tôi phải làm thế nào? Mong Luật sư sớm tư vấn cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. 
 
Trả lời tư vấn:
 
Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
 
“Điều 31. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 
1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29 của Luật này.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).”
 
"Điều 32. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 
1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:
 
a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
 
b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;
 
c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.”
 
Điều 33. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
 
1. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:
 
a) Ngành, nghề kinh doanh;
 
b) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 
2. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này.
 
3. Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.”
 
Theo quy định mới này trong luật doanh nghiệp 2014 thì thông tin về ngành, nghề kinh doanh sẽ không cần phải ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nên trong trường hợp của công ty bạn khi doanh nghiệp bạn muốn tiến hành thay đổi 1 số nội dung trên GPĐKKD trong đó có ngành, nghề kinh doanh thì bạn phải làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại điều 31 luật này. Khi thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh thì vẫn áp dụng theo mẫu trong thông tư 14/2010/TT-BKH do thông tư vẫn còn hiệu lực thi hành về vấn đề này.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV: Ngọc Anh – Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169