Chủ sở hữu công ty thực hiện giao dịch với chính mình được không?
LS Trần Khánh Thương

Chủ sở hữu công ty thực hiện giao dịch với chính mình được không?

Theo quy định của luật doanh nghiệp thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Chi tiết
Quy định về Ban kiểm soát trong công ty cổ phần
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Ban Kiểm soát trong công ty cổ phần là gì? Công ty cổ phần có bắt buộc phải thành lập Ban Kiểm soát không? Pháp luật quy định như thế về cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát? ? Vai trò của Ban Kiểm soát trong công ty cổ phần?

Chi tiết
Mẫu Giấy giới thiệu mới nhất năm 2023
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Giấy giới thiệu mới nhất năm 2023

Giấy giới thiệu là biểu mẫu biểu mẫu về thủ tục hành chính do các công ty/doanh nghiệp, cơ quan phát hành để giới thiệu nhân viên, cán bộ, công nhân viên của mình đến liên hệ làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị khác, hoặc làm việc với cơ quan nhà nước nhằm thực hiện thủ tục pháp lý của tổ chức, doanh nghiệp.

Chi tiết
Quy định về vốn góp và chuyển nhượng vốn góp
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về vốn góp và chuyển nhượng vốn góp

Vốn góp được xác định là một phần quan trọng trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp đặc biệt là loại hình công ty cổ phần và công ty TNHH. Việc chuyển nhượng vốn góp cũng là hoạt động thường xuyên diễn ra trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Chi tiết
Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH - Nội dung gồm thông tin về công ty, thông tin, quyền hạn và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm, thời gian thực hiện và các vấn đề khác liên quan. Luật Minh Gia xin tư vấn và cung cấp mẫu quyết định bổ nhiệm để bạn tham khảo, tìm hiểu và đối chiếu trường hợp của doanh nghiệp mình.

Chi tiết
Gia hạn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu thế nào?
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Gia hạn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu thế nào?

Chủ đầu tư có được gia hạn thời gian đánh gía hồ sơ dự thầu không? Điều kiện để gia hạn thời gian dự thầu là gì? Cần thực hiện các thủ tục như thế nào để gia hạn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu trong đấu thầu? … Luật Minh Gia giải đáp các vấn đề trên như sau:

Chi tiết
Giám đốc tham gia BHXH có cần ký hợp đồng lao động?
LS Trần Khánh Thương

Giám đốc tham gia BHXH có cần ký hợp đồng lao động?

Trong cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH, giám đốc là một chức danh quản lý, có quyền nhân danh công ty tuyển dụng lao động, ký kết các hợp đồng và một số quyền khác theo quy định của pháp luật. Vậy giám đốc có được nhân danh công ty tự ký hợp đồng lao động với chính mình hay không? Việc ký kết này có trái với quy định pháp luật về phạm vi đại diện?

Chi tiết
Mẫu Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, để phát triển kinh doanh các doanh nghiệp cần thu về nhiều dự án và các chi phí đầu tư cho các dự án đó. Khi đó, việc tham gia các phiên đấu thầu là hoạt động thường xuyên diễn ra. Do vậy, việc nắm rõ được các quy định của pháp luật về đấu thầu là rất quan trọng.

Chi tiết
Thủ tục giãn nợ ngân hàng, gia hạn trả nợ gốc và lãi
Công KT

Thủ tục giãn nợ ngân hàng, gia hạn trả nợ gốc và lãi

Gia hạn nợ / giãn trả nợ là việc chủ nợ chấp nhận kéo dài thêm khoảng thời gian ngoài thời hạn đã thỏa thuận theo yêu cầu của bên vay để người có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Gia hạn nợ là quyền của chủ nợ (còn gọi là trái chủ) thực hiện khi có yêu cầu của người có nghĩa vụ (còn gọi là thụ trái). Nếu được gia hạn nợ thì việc thực hiện nghĩa vụ của người có nghĩa vụ vẫn không bị xem là nợ quá hạn.

Chi tiết
Hỗ trợ nhanh
Chat zalo