Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Điều chỉnh dự án đầu tư và Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư được hướng dẫn và quy định tại Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010, nội dung như sau:

Chi tiết
Chiến lược quản lý rủi ro cho doanh nghiệp
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Chiến lược quản lý rủi ro cho doanh nghiệp

Mọi doanh nghiệp hoạt động đều hướng tới mục tiêu tạo ra lợi thế cạnh tranh và đem lại giá trị tăng thêm cho những đối tác bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ với hoạt động của mình.

Chi tiết
Liên hệ tư vấn
Chat zalo