Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Quy định về lĩnh vực đầu tư có điều kiện

  Quy định về lĩnh vực đầu tư có điều kiện

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Lĩnh vực Đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài (Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ) cụ thể:

  Chi tiết
 • Mẫu Hợp đồng ủy thác nhập khẩu

  Mẫu Hợp đồng ủy thác nhập khẩu

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp đồng ủy thác nhập khẩu bao gồm thông tin về các bên ủy thác và bên nhận ủy thác, nội dung ủy thác, giá cả và phương thức thanh toán và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Hợp đồng ủy thác xuất khẩu

  Mẫu Hợp đồng ủy thác xuất khẩu

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp đồng ủy thác xuất khẩu bao gồm thông tin về các bên trong hợp đồng, nội dung ủy thác xuất khẩu, giá cả, phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên, thông tin khác liên quan như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Các biện pháp có thể thực hiện khi xử lý vi phạm hợp đồng

  Các biện pháp có thể thực hiện khi xử lý vi phạm hợp đồng

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Khi phát sinh một vụ việc vi phạm hợp đồng thì vấn đề mâu thuẫn và tranh chấp là không thể tránh khỏi, vấn đề là ở chỗ xử lý như thế nào có lới nhất cho các bên hoặc cho bản thân mình bằng các biện pháp thích hợp, phù hợp với pháp luật. Để có thể xử lý có hiệu quả các vi phạm hợp đồng khi xảy ra, có thể thực hiện các biện pháp sau:

  Chi tiết
 • Quy định về công ty cổ phần

  Quy định về công ty cổ phần

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty cổ phần Là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa;

  Chi tiết
 • Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn thuế

  Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn thuế

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Theo quy định tại Luật Quản lý thuế thì tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thoả thuận với người nộp thuế.

  Chi tiết
 • Thủ tục giải thể công ty có vốn nước ngoài

  Thủ tục giải thể công ty có vốn nước ngoài

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đối với thủ tục giải thể công ty có vốn nước ngoài - đây là thủ tục hành chính tương đối phức tạp và được thực hiện tại nhiều cơ quan hành chính khác nhau, Công ty Luật Minh Gia hướng dẫn thủ tục nêu trên bao gồm:

  Chi tiết
 • Thủ tục tạm ngừng hoạt động dự án - doanh nghiệp có vốn nước ngoài

  Thủ tục tạm ngừng hoạt động dự án - doanh nghiệp có vốn nước ngoài

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, tạm ngừng dự án đầu tư (Công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần, doanh nghiệp liên doanh khác..có vốn đầu tư nước ngoài) bao gồm:

  Chi tiết
 • Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 01/7/2006 tiến hành thủ tục chuyển đổi theo trình tự hồ sơ và các bước cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 01/7/2006 tiến hành thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp theo trình tự hồ sơ và các bước cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư của doanh nghiệp có vốn nước ngoài

  Thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư của doanh nghiệp có vốn nước ngoài

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiến hành thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư theo trình tự hồ sơ và các bước cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp nước ngoài

  Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp nước ngoài

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Minh Gia tư vấn, hướng dẫn thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài: Thủ tục cấp phép Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh (không gắn với dự án đầu tư)/Văn phòng đại diện tại Hà Nội của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tiến hành theo trình tự hồ sơ và các bước cụ thể như sau:

  Chi tiết