1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Doanh nghiệp
 • Thủ tục tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

  Thủ tục tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (Công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã, công ty hợp danh) bao gồm:

  Chi tiết
 • Thủ tục thành lập văn phòng đại diện

  Thủ tục thành lập văn phòng đại diện

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty Luật Minh Gia hướng dẫn thủ tục thành lập Văn phòng đại diện tư vấn quy định về người đứng đầu văn phòng đại diện và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Thủ tục thành lập chi nhánh

  Thủ tục thành lập chi nhánh

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thủ tục và biểu mẫu hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh đối với các loại hình doanh nghiệp trong nước, bao gồm các nội dung về điều kiện thành lập, địa chỉ chi nhánh, người đứng đầu chi nhánh và các thông tin khác cụ thể như sau:​

  Chi tiết
 • Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

  Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thủ tục lập địa điểm kinh doanh - Luật Minh Gia hướng dấn thủ tục trên bao gồm địa chỉ, người đứng đầu địa điểm và các thủ tục khác liên quan, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Thủ tục thành lập Doanh nghiệp tư nhân

  Thủ tục thành lập Doanh nghiệp tư nhân

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp; Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào; Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

  Chi tiết
 • Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

  Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thủ tục thành lập công ty tnhh do tổ chức làm chủ sở hữu - Luật Minh Gia hướng dẫn thủ tục trên bao gồm thành phần hồ sơ và các bước cơ bản sau đây:

  Chi tiết
 • Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

  Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty Luật Minh Gia tư vấn, hướng dẫn thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, cung cấp mẫu hồ sơ thành lập công ty. nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Thủ tục đóng cửa chi nhánh và văn phòng đại diện

  Thủ tục đóng cửa chi nhánh và văn phòng đại diện

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thủ tục và biểu mẫu hồ sơ Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và Văn phòng đại diện doanh nghiệp bao gồm:

  Chi tiết
 • Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp Nhà nước

  Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp Nhà nước

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp Nhà nước (Bổ sung thay đổi ngành nghề, thay đổi trụ sở, đổi tên doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi cổ đông sáng lập …) bao gồm:

  Chi tiết
 • Thủ tục đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

  Thủ tục đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đối với thủ tục thành lập Hợp tác xã, công ty luật Gia Minh hướng dẫn thủ tục và biểu mẫu hồ sơ cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Thủ tục thành lập doanh nghiệp Nhà nước

  Thủ tục thành lập doanh nghiệp Nhà nước

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thủ tục thành lập doanh nghiệp nhà tương đối phức tạp và qua nhiều bước khác nhau, công ty luật Minh Gia hướng dẫn thủ tục và biểu mẫu hồ sơ cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

  Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Sáp nhập Doanh nghiệp: Hai hoặc 1 số Công ty cùng loại (Công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào 1 Công ty khác (Công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị sáp nhập.

  Chi tiết

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169