Bùi Thanh Hương

Có phải nộp tiền để được công nhận diện tích tăng thêm trong sổ đỏ?

Luật sư tư vấn trường hợp diện tích trên thực tế và trong sổ đỏ có sự chênh lệch, những trường hợp được công nhận diên tích tăng thêm và nghĩa vụ tài chính trong từng trường hợp.

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi luật sư một việc sau đây năm 2014, khi đo đạc diện tích đất gia đình đang sử dụng thì được 139,7 m2, lớn hơn so với trên sổ đỏ được cấp năm 2009 gần 9m2, số đo thực tế với số đo trên sổ đỏ có sự chênh lệch nhưng đất đai nhà tôi vẫn giữ nguyên hiện trạng ổn định, không có tranh chấp với những hộ liền kề, thì tôi có phải mất tiền sử dụng đất của những phần đất chênh lệch đó không. Tôi xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng lựa chọn tư vấn bởi Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Bạn có cung cấp thông tin phần đất đang sử dụng của gia đình bạn có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế và số liệu trên giấy chứng nhận nhưng “vẫn giữ nguyên hiện trạng ổn định, không có tranh chấp với những hộ liền kề”. Như vậy, trường hợp của bạn có thể được giải quyết theo quy định tại Khoản 5, Điều 98 – Luật Đất đai 2013:

Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Theo quy định này, ra đình bạn sẽ được công nhận quyền sử dụng với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn mà không phải nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, cần lưu ý quy định trên chỉ áp dụng trong trường hợp ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Do vậy , gia đình bạn cần kiểm tra lại phần ranh giới của thửa đất có sự xê dịch dẫn đến diện tích bị tăng thêm hay không. Nếu ranh giới thửa đất thay đổi, gia đình bạn chỉ được công nhận quyền sử dụng với diện tích tăng thêm nếu phần diện tích đó thuộc trường hợp  quy định tại Điều 101 – Luật Đất đai 2013:

Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó, nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 của Điều luật trên thì gia đình bạn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng với cả phần diện tích 139,7m2 mà không phải nộp tiền sử dụng đất. Còn nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2, để được công nhận quyền sử dụng với diện tích đất tăng thêm, bạn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Tiền sử dụng đất phải nộp khi công nhận quyền sử dụng đất với trường hợp không có giấy tờ phụ thuộc vào thời gian hộ gia đình, cá nhân bắt đầu sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp và những điều kiện cụ thể đi kèm.

Trân trọng.

Phòng luật sư tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty Luật Minh Gia. 

Gọi ngay