Vũ Thanh Thủy

Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất

Nghĩa vụ tài chính được xem là một trong những vấn đề được các chủ thể quan tâm nhất vì đôi khi đã đủ các điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất những không đủ khả năng về tài chính nên người có yêu cầu vẫn chưa được cấp. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

1. Luật sư tư vấn về tiền sử dụng đất.

Luật đất đai ghi nhận không phải tất cả các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đều phải nộp tiền sử dụng đất. Theo đó người được nhà nước giao đất và được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là đối tượng nộp tiền sử dụng đất. Nghị định 45/2014 NĐ-CP là văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ để tính tiền sử dụng đất, song giá đất sẽ được sử dụng theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi có đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, nghị định nêu trên cũng chỉ rõ các căn cứ để tính tiền sử dụng đất bao gồm diện tích đất, mục đích sử dụng đất, giá đất tính thu tiền sử dụng đất.

Nếu bạn đang gặp khó khăn về vấn đề này hoặc bất kỳ vấn đề nào của pháp luật, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 1900.6169 để được giải đáp. Bên cạnh đó, chúng tôi xin gửi đến bạn tình huống cụ thể dưới đây để bạn có thể tham khảo và đưa ra hướng xử lý phù hợp nhất.

2. Khi công nhận quyền sử dụng đất có phải nộp tiền sử dụng đất không?

Câu hỏi: Kính gửi công ty luật Minh Gia. Hiện nay tôi đang làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở , đất này do bố mẹ tôi thừa kế. Nhưng do lúc trước bố mẹ tôi chưa làm sổ đỏ . Đất bố mẹ mua ngày 10/02/1993. Giơ bố mẹ tôi mât . Các anh chị trong gia đình đã kí giấy cho tôi đứng tên đât. Vậy tôi muốn hỏi tiền thuế tôi phải nộp để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bao nhiêu ( đất của tôi ở tp mà ở ngõ cụt).

Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Minh Gia. Chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

Theo như bạn trình bày thì đất của giai đình bạn là đất ở. Đất này ban đầu là do bố mẹ bạn mua ngày 10/02/1993 và bạn được thừa kế.

Vậy bạn thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại điều 99 Luật Đất đai 2013.

Khi tiến hành xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Nếu bạn có các giấy tờ sau theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 thì không phải nộp tiền sử dụng đất:

- Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

 

- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

- Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

- Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Còn nếu bạn không có một trong số các loại giấy tờ nếu trên thì bạn phải nộp tiền theo quy định tại điều 6 nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất:

- Trường hợp tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất (ngày 10/02/1993) không có một trong các hành vi vi phạm quy định tại điều 22 nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thu tiền sử dụng đất như sau:

“ a) Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất”.

-  Trường hợp tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất (ngày 10/02/1993) có một trong các hành vi vi phạm quy định tại điều 22 nghị định 44/2014/NĐ-CP thì thu tiền sử dụng đất như sau:

“ …phải nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Đăng ký tư vấn