Luật sư Vũ Đức Thịnh

Đóng bảo hiểm xã hội 17 năm có đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Hưu trí là trụ cột của hệ thống an sinh nước ta, đây là một dạng trợ cấp bảo hiểm xã hội dành cho người cao tuổi không tiếp tục làm việc. Bởi khi con người già đi, sức khỏe bị giảm sút không còn khả năng lao động, thu nhập giảm sút hoặc mất đi, phụ thuộc vào con cháu. Do đó, để đảm bảo lợi ích cho người lao động khi hết tuổi lao động và có nguồn thu nhập ổn định thường xuyên, Nhà nước đã thực hiện chế độ hưu trí. Vậy có phải ai cũng được hưởng chế độ hưu trí khi hết độ tuổi lao động không? Hay phải đáp ứng những điều kiện nào?

Nếu bạn đang gặp phải vướng mắc và có những câu hỏi liên quan đến các chế độ của bảo hiểm xã hội như: Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất,… thì hãy liên hệ với Luật Minh Gia để chúng tôi để được giải đáp nhanh nhất. Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo tình huống chúng tôi tư vấn cụ thể dưới đây:

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Luật sư cho hỏi về điều kiện nghỉ hưu như sau: Bố tôi sinh năm 19xx hiện là giáo viên, đóng bảo hiểm được 17 năm, đến năm sau là nghỉ hưu. Vậy bố tôi được hưởng lương hưu hay không? Hay phải đóng thêm bao nhiêu năm nữa? và phải đóng mỗi năm bao nhiêu tiền? Tôi xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng chế độ hưu trí

Theo quy định của Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 được sửa đổi bổ sung bởi Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

b) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;

c) Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật lao động năm 2019 quy định:

Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Do đó, để được hưởng chế độ hưu trí theo quy định hiện nay bố bạn phải đáp ứng được hai điều kiện:

+ Tham gia bảo hiểm xã hội trên 20 năm;

+ Đáp ứng được điều kiện về độ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại thời điểm năm 2021 là 60 tuổi 3 tháng.

Như vậy, đối chiếu với trường hợp của bố bạn, đã có 17 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do vậy, để được hưởng lương hưu bố bạn phải đóng thêm ít nhất 3 năm bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, tham giam bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tại Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng được quy định như sau:

Điều 87. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

2. Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

a) Hằng tháng;

b) 03 tháng một lần;

c) 06 tháng một lần;

d) 12 tháng một lần;

đ) Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Như vậy, mức đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 là 700.000 đồng/người/tháng. Còn mức lương cơ sở hiện nay theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng.

Về phương thức đóng BHXH tự nguyện được quy định tại khoản 2 Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và khoản 1 Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP như sau:

+) Đóng hằng tháng;

+) Đóng 03 tháng một lần;

+) Đóng 06 tháng một lần;

+) Đóng 12 tháng một lần;

+) Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

+) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Do đó, đối chiếu với trường hợp bố của bạn, bố của bạn có thể đóng theo phương thức đóng một lần cho 03 năm còn thiếu để được hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

TƯ VẤN NHANH