Nguyễn Văn Cảnh

Cách tính trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật?

Chào luật sư, Tôi cần tư vấn hỗ trợ cách tính trợ cấp thôi việc, xin vui lòng hỗ trợ .Cụ thể như sau: Hợp đồng bắt đầu làm việc : HĐ khoán tháng 10/1996. Hợp đồng chính thức: có đóng bảo hiểm XH, BHYT từ Tháng 7/1997. Tôi dự tính cuối năm nay nộp đơn xin nghỉ việc: Tháng 12/2015. Vậy tôi sẽ được công ty chi trả trợ cấp thôi việc như sau: Số năm hưởng : 2008- 1996 = 12 năm, số tiền được hưởng : 12 năm x 1/2 tháng lương cơ bản. Liệu cách tính của tôi vậy có đúng chưa, xin vui lòng giúp đỡ. Chân th

 

Trả lời: 

Luật Minh Gia cảm ơn câu hỏi và đề nghị tư vấn của bạn. Sau đây là phần tư vấn của chúng tôi về trường hợp của bạn như sau:

Căn cứ theo điều 48 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định về trợ cấp thôi việc :
 
“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.
 
2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.
 
3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”.

Về thời gian để tính trợ cấp thôi việc:
 

“Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.”
 

Theo điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động năm 2012 quy định: “thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc”.

 

Từ ngày 1/1/2009, người lao động bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định 127/2008 /NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. Bạn làm việc tư tháng 10/1996 tới hết tháng 12/2008 thì thời gian tính trợ cấp thôi việc là 12 năm 3 tháng (được làm tròn thành 12, 5 năm).

Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc:

Khoản 3 Điều 48 Luật lao động 2012 quy định: “Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”.
 
Vậy,   từ căn cứ trên áp vào trường hợp của bạn, có thể tính được tiền trợ cấp thôi việc của bạn:
 
Tiền trợ cấp thôi việc = 12, 5 năm  X (1/2   X  bình quân tiền lương 06 tháng trước khi thôi việc)

 

Trân trọng!
CV Lương Duyên – Công ty Luật Minh Gia.

TƯ VẤN NHANH