Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Thông báo về tài khoản giao dịch thuế điện tử

Công ty Luật Minh Gia cung cấp Mẫu Thông báo về tài khoản giao dịch thuế điện tử và hướng dẫn liên quan để quý khách hàng tham khảo, nội dung như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

 
 Số: ........./TB-TĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

....., ngày......tháng......năm.....

THÔNG BÁO

V/v: Tài khoản giao dịchthuếđiện tử

 Kính gửi: (Tên người nộp thuế :….)

(Mã số thuế:….)

(Địa chỉ:…)

(1. Trường hợp đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế bằng phương thứcđiện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/ qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.)

Căn cứ hồ sơ (đăng ký giao dịch thuế điện tử/ đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử/ đăng ký ngừng giao dịch thuế điện tử)(qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN) củangười nộp thuế

Mã giao dịch điện tử: …;

Xét điều kiện thực hiện và cam kết của người nộp thuế.

(1.1.Trường hợp chấp nhận đề nghị của người nộp thuế thì ghi:

Cơ quan thuế chấp nhận đề nghị về việc (đăng ký giao dịch thuế điện tử/ đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử/ đăng ký ngừng giao dịch thuế điện tử)(qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN) của người nộp thuế kể từ Giờ ….Phút…. giây… ngày … tháng… năm…., cụ thể như sau:

1.1.1. Trường hợp đăng ký giao dịch với cơ quan thuế lần đầu

Trường hợp NNT đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử lần đầu qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuếthì hiển thị: “thông tin về tài khoản, mật khẩu tạm thời; đường link để người nộp thuế đăng nhập đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên”

Trường hợp NNT đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử lần đầu qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN thì hiển thị: “thông tin về tài khoản, mật khẩu tạm thời để thực hiện tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; đường link để người nộp thuế đăng nhập đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên”

1.1.2. Trường hợp NNT đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin/đăng ký ngừng giao dịch thuế điện tử thìhiển thị các thông tin đã chấp nhận

1.2. Trường hợp không chấp nhận đề nghị của người nộp thuế thì ghi:
Cơ quan thuế không chấp nhận đề nghị về việc (đăng ký giao dịch thuế điện tử/ đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử/ đăng ký ngừng giao dịch thuế điện tửcủa người nộp thuế.

Lý do:  (Lý do không chấp nhận)

2. Trường hợp cơ quan thuế gửi thông báo về việc ngừng giao dịch điện tử của người nộp thuếqua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN:

Cơ quan thuế thông báo về việc Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế ngừng việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế bằng phương thức điện tử của người nộp thuế kể từ …giờ ….phút…. giây… ngày … tháng… năm…

Lý do:  Người nộp thuế ngừng hoạt động/ bỏđịa chỉ kinh doanh/ …..

Người nộp thuế cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập theo đường dẫn: http://www.xxx. gdt.gov.vn hoặc gọi điện tới số hotline: …… để được hỗ trợ trực tiếp.

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết, thực hiện./.

 

(Chữ ký số của Tổng cục Thuế)

CƠ QUAN THUẾ 

 

 

(Ký điện tử)

Ghi chú:Chữ in nghiêng trong dấu () chỉ là giải thích hoặc ví dụ.Chọn trường hợp 1 hoặc 2 theo kết quả xử lý.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo