Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu thông báo xác nhận nộp hồ sơ, chứng từ thuế điện tử

Nội dung và hướng dẫn lập thông báo xác nhận nộp hồ sơ, chứng từ thuế điện tử và hướng dẫn chi tiết thông báo như sau:

BỘ TÀI CHÍNH                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ                                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: ........./TB-TĐT

....., ngày......tháng......năm.....

THÔNG BÁO

V/v: Xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử

Kính gửi : Họ tên người nộp thuế :….

Mã số thuế của NNT:….

Trường hợp nhận hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế thì ghi:

Căn cứ hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuếđiện tử của người nộp thuếgửi tới cơ quan thuế lúc….ngày …  tháng  …  năm….  Cơ quan thuế xác nhận việc nộphồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuếđiện tử của người nộp thuế,cụ thể như sau:

+ Tên hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuếđiện tử:…….

+ Mã giao dịch điện tử:………

Trường hợp không nhận hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế thì ghi:

Căn cứ hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuếđiện tử của người nộp thuếgửi tới cơ quan thuế lúc…. ngày …  tháng  …  năm ...  Cơ quan thuế thông báo về việc không nhận hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuếđiện tửcủa người nộp thuế,cụ thể như sau:

+ Tên hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuếđiện tử:…….

+ Lý do:lý do không nhận…..

Người nộp thuế cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập theo đường dẫn: http://www.xxx.gdt.gov.vn hoặc gọi điện tới số hotline: …… để được hỗ trợ trực tiếp.

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết, thực hiện./.

 

Chữ ký số của Tổng cục Thuế

Ghi chú: Chữ in nghiêng trong dấu chỉ là giải thích hoặc ví dụ.Chọn trường hợp 1 hoặc 2 theo kết quả xử lý.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo