Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn thăm gặp bị can, bị cáo đang bị tạm giam

Luật Minh Gia cung cấp mẫu đơn xin/đề nghị thăm gặp bị can, bị cáo của luật sư bào chữa trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử để người dùng tham khảo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----

ĐƠN XIN/ĐỀ NGHỊ GẶP NGƯỜI BỊ TẠM GIAM

(Bị ban/bị cáo: ………….)

Kính gửi:

- Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh …

- Nhà tạm giữ/trại tạm giam công an tỉnh ….

Tên tôi là: Nguyễn Mạnh Tuấn

Sinh ngày: ……. , thẻ luật sư số … do Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp ngày …

Là luật sư thuộc ……….

Địa chỉ liên lạc: ​………..

Điện thoại liên hệ: ……..

 

 

Xin gặp người bị tạm giam:

Họ và tên: ……………….

Địa chỉ TT: ……………………….

Họ và tên cha: ……………; Họ và tên mẹ: ……………

Hành vi phạm tội: ………………………

Bị can bị bắt, Vào nhà tạm giam ngày: …………

Quan hệ với người xin được gặp: Luật sư bào chữa

Lý do gặp: Thực hiện bào chữa theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự

Những người cùng đi xin gặp người bị tạm giam (ghi họ tên, số CMND, cấp ngày, tháng, năm, nơi cấp, quan hệ với người xin được gặp): Không có

Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày…… tháng…… năm ….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169