Bảng báo cáo kết quả kinh doanh là gì? Gồm nội dung nào?
Đào Quốc Phi

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh là gì? Gồm nội dung nào?

Báo cáo kết quả kinh doanh là một thủ tục không thể thiếu trong hoạt động báo cáo tài chính của doanh nghiệp khi kết thúc một chu kỳ kinh doanh. Đây là văn bản thống kê các số liệu liên quan đến doanh thu, chi phí, lợi nhuận, từ đó phản ánh chính xác về tình hình kinh doanh, sản xuất trên thực tế của doanh nghiệp. Cụ thể, các vấn đề này được quy định như thế nào, Luật Minh Gia xin tư vấn qua bài viết sau.

Chi tiết
Liên hệ tư vấn
Tải App