Biểu mẫu Thủ tục Doanh nghiệp

Mục Biểu mẫu - Thủ tục về Doanh nghiệp được Luật Minh Gia cập nhật và cung cấp liên tục nhằm phổ biến kiến thức pháp luật về Doanh nghiệp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản (Mẫu số 3) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (Mẫu số 6) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 7) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (mẫu 12) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp phép khai thác tận thu khoáng sản

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp phép khai thác tận thu khoáng sản (Mẫu số 11) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Mẫu số 13) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu thực hiện thủ tục đăng ký thuế bằng phương thức điện tử

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thực hiện thủ tục đăng ký thuế bằng phương thức điện tử (Mẫu số: 06/TB-TĐT) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham ...

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản (Mẫu 14) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản (Mẫu 15) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản (Mẫu 22) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản (Mẫu số 28) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo định kỳ hoạt động thăm dò khoáng sản

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo định kỳ hoạt động thăm dò khoáng sản (Mẫu số 27) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu cho cá nhân

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu cho cá nhân (Mẫu số 04) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất (mẫu số 05) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để ...

Chi tiết >>

Mẫu biên bản họp thẩm định của hội đồng thẩm định

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản họp thẩm định của hội đồng thẩm định (Phụ lục 4.6) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ Bắc Hầm Hải Vân, quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ Bắc Hầm Hải Vân, quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham ...

Chi tiết >>

Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (phụ lục 01) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (phụ lục 02) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (phụ lục 03) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu hồ sơ lý lịch phương tiện

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu hồ sơ lý lịch phương tiện (phụ lục 04) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

Gửi câu hỏi tại đây